Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Hóa hữu cơ lớp 11

Bài tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Tham khảo một số bài tập về Anđehit, xeton, cacboxyic dưới đây và cùng nhau luyện tập để nắm vững kiến thức các bạn nhé

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Đăng lúc: 27-12-2017 08:05:00 AM - Đã xem: 25720 - Phản hồi: 0

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Tập hợp lý thuyết của bài Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài tập Ankan và Xicloankan

Đăng lúc: 08-01-2018 11:24:00 AM - Đã xem: 12600 - Phản hồi: 0

Bài tập Ankan và Xicloankan

Bài viết dưới đây là tập hợp những câu hỏi trắc nghiệm về ankan và xicloankan có đáp án đi kèm. Mời các bạn tham khảo và thử sức nhé

Bài tập Anken

Đăng lúc: 10-01-2018 08:38:00 AM - Đã xem: 11622 - Phản hồi: 0

Bài tập Anken

Bài tập Anken dưới đây sẽ giúp các bạn củng cố và nắm vững kiến thức hơn về Anken

Bài tập Ankadien

Đăng lúc: 12-01-2018 07:51:00 AM - Đã xem: 8091 - Phản hồi: 0

Bài tập Ankadien

Một số bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp các bạn củng cố và nắm vững kiến thức về Ankadien

Bài tập về Ankin

Đăng lúc: 14-01-2018 08:13:00 AM - Đã xem: 11966 - Phản hồi: 1

Bài tập về Ankin

Một số bài tập dưới đây sẽ giúp bạn đọc củng cố và nắm vững kiến thức về bài Ankin

Bài tập Benzen và đồng đẳng

Đăng lúc: 24-01-2018 07:48:00 AM - Đã xem: 6422 - Phản hồi: 1

Bài tập Benzen và đồng đẳng

Một số bài tập dưới đây sẽ giúp các bạn củng cố lại kiens thức về Benzen và đồng đẳng của benzen, một số hidrocacbon thơm khác

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Đăng lúc: 07-02-2018 07:56:00 AM - Đã xem: 8795 - Phản hồi: 0

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Cùng luyện tập bài tập về dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol mà chúng tôi chia sẻ dưới đây để nắm vững kiến thức hơn nhé

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Đăng lúc: 07-02-2018 07:56:00 AM - Đã xem: 8795 - Phản hồi: 0

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Cùng luyện tập bài tập về dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol mà chúng tôi chia sẻ dưới đây để nắm vững kiến thức hơn nhé

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Đăng lúc: 07-02-2018 07:56:00 AM - Đã xem: 8795 - Phản hồi: 0

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Cùng luyện tập bài tập về dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol mà chúng tôi chia sẻ dưới đây để nắm vững kiến thức hơn nhé

Bài tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Đăng lúc: 09-02-2018 08:19:00 AM - Đã xem: 10544 - Phản hồi: 0

Bài tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Tham khảo một số bài tập về Anđehit, xeton, cacboxyic dưới đây và cùng nhau luyện tập để nắm vững kiến thức các bạn nhé

Bài tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Đăng lúc: 09-02-2018 08:19:00 AM - Đã xem: 10544 - Phản hồi: 0

Bài tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Tham khảo một số bài tập về Anđehit, xeton, cacboxyic dưới đây và cùng nhau luyện tập để nắm vững kiến thức các bạn nhé