Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Hóa hữu cơ lớp 11

Một số bài thi Đại học phần Ankin

Một vài chất ankin

Thầy Phạm Ngọc Dũng: để tiện cho các em ôn thi đại học thử sức với các bài thi đại học về phần Ankin, thầy đã gộp các bài thi đại học có chuyên đề Ankin vào thành một chuyên đề , kèm theo đáp án. Các em tham khảo nhé. Chúc các em học tốt.

53 Bài tập trắc nghiệm tổng ôn đại cương hóa hữu cơ

Đăng lúc: 28-05-2010 02:39:37 AM - Đã xem: 16407 - Phản hồi: 6

Thành lập VINADES.,JSC

Các em sau khi học xong phần đại cương hóa hữu cơ có thể ôn tập bằng 53 trắc nghiệm sau cho chương này. Các em tải về dạng PDF , làm và đối chiếu đáp án ở trang cuối nhé.

Bài tập tổng ôn cuối chương Hydrocabon No

Đăng lúc: 09-11-2013 02:40:56 PM - Đã xem: 14823 - Phản hồi: 4

Ankan

Để các em ôn tập lại những gì đã học, thầy chuẩn bị 100 câu trắc nghiệm chuyên đề hydrocabon no, gồm ankan và xycloankan. Đây là chương làm nền cho các em học các chương sau như anken, Ankađien,...

Một số bài thi Đại học phần Ankin

Đăng lúc: 05-03-2014 09:59:23 PM - Đã xem: 7486 - Phản hồi: 2

Một vài chất ankin

Thầy Phạm Ngọc Dũng: để tiện cho các em ôn thi đại học thử sức với các bài thi đại học về phần Ankin, thầy đã gộp các bài thi đại học có chuyên đề Ankin vào thành một chuyên đề , kèm theo đáp án. Các...