Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Nguyên tử

Cấu hình electron nguyên tử

Cấu hình electron nguyên tử

Electron có cấu hình như thế nào?

Đăng lúc: 14-08-2017 07:26:00 PM | Đã xem: 10794 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hóa 10 , Nguyên tử
Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử

Vỏ electron của nguyên tử có cấu tạo ra sao?

Đăng lúc: 12-08-2017 07:03:00 PM | Đã xem: 27534 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Hóa 10 , Nguyên tử
Hạt nhân nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử và nguyên tố hóa học

Hạt nhân nguyên tử là gì? Thế nào là nguyên tố hóa học?

Đăng lúc: 10-08-2017 07:07:00 PM | Đã xem: 73962 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Hóa 10 , Nguyên tử
Cấu tạo nguyên tử

Thành phần cấu tạo của nguyên tử

Nguyên tử được cấu tạo bởi những loại hạt cơ bản nào?

Đăng lúc: 07-08-2017 10:33:00 PM | Đã xem: 196472 | Phản hồi: 7 | Chuyên mục: Hóa 10 , Nguyên tử
Bài tập tổng hợp chương cấu tạo nguyên tử

Bài tập tổng hợp chương cấu tạo nguyên tử

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Bài tập tổng hợp trong các đề thi đại học, cao đẳng chương cấu tạo nguyên tử.

Đăng lúc: 14-10-2014 09:57:42 PM | Đã xem: 22430 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Hóa 10 , Nguyên tử
Viết cấu hình e của ion - xác định tính chất của nguyên tố

Viết cấu hình e của ion - xác định tính chất của nguyên tố

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Bài tập viết cấu hình e của ion từ đó xác định định cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố

Đăng lúc: 04-10-2014 07:14:00 PM | Đã xem: 55399 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Hóa 10 , Nguyên tử
Tìm nguyên tố và viết cấu hình e của nguyên tử

Tìm nguyên tố và viết cấu hình e của nguyên tử

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Bài toán tìm nguyên tố và viết cấu hình e của nguyên tử - Đặc điểm e của lớp, phân lớp

Đăng lúc: 02-10-2014 05:37:20 AM | Đã xem: 9136 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Hóa 10 , Nguyên tử
Xác định nguyên tử khối trung bình

Xác định nguyên tử khối trung bình

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Bài tập trắc nghiệm xác định nguyên tử khối trung bình, số khối, % các đồng vị.

Đăng lúc: 29-09-2014 04:58:00 AM | Đã xem: 77813 | Phản hồi: 13 | Chuyên mục: Hóa 10 , Nguyên tử
Bài tập tìm số p, n, e, số khối A

Bài tập tìm số p, n, e, số khối A

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Bài tập trắc nghiệm hóa học tìm số p, e, n, số khối A - viết kí hiệu nguyên tử

Đăng lúc: 24-09-2014 07:46:00 PM | Đã xem: 21659 | Phản hồi: 20 | Chuyên mục: Hóa 10 , Nguyên tử
Bài tập về thành phần của nguyên tử

Bài tập về thành phần của nguyên tử

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Bài tập trắc nghiệm về thành phần của nguyên tử thuộc chuyên đề cấu tạo nguyên tử.

Đăng lúc: 23-09-2014 04:45:08 AM | Đã xem: 15953 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Hóa 10 , Nguyên tử
Nguyên tử

Lịch sử khám phá nguyên tử

Nguyên tử là phần tử của vật chất không phân chia nhỏ hơn được trong các phản ứng hóa học. Mỗi loại nguyên tử có tính chất vật lý và hóa học đặc trưng và tạo nên một nguyên tố hóa học. Mỗi nguyên tố có một nguyên tử số xác định. Do trong các phản ứng hóa học, nguyên tử là phần tử nhỏ nhất không phân chia được, ý nghĩa này mang lại tên gọi nguyên tử, "phần tử luôn giữ nguyên". Chúng ta cùng quay ngược thời gian để đi tìm hiểu xem các nhà khoa học đã tìm ra nguyên tử như thế nào?

Đăng lúc: 30-11-2011 03:36:36 PM | Đã xem: 25947 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hóa 10 , Nguyên tử