Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Chuyên đề axit cacboxylic

Bài tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Bài tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Tham khảo một số bài tập về Anđehit, xeton, cacboxyic dưới đây và cùng nhau luyện tập để nắm vững kiến thức các bạn nhé

Đăng lúc: 08-02-2018 08:19:00 PM | Đã xem: 10871 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Anđehit và xeton , Axit cacboxylic
Lý thuyết về Axit cacboxylic

Lý thuyết về Axit cacboxylic

Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm COOH liên kết với gốc hiđrocacbon, với H hoặc với nhau

Đăng lúc: 04-02-2018 08:30:00 PM | Đã xem: 206136 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Axit cacboxylic