Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Chuyên đề Cacbohidrat

Bài tập trắc nghiệm Saccaroza

Bài tập trắc nghiệm Saccaroza

Bài tập trắc nghiệm Saccaroza. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 26-10-2015 10:28:00 AM | Đã xem: 2506 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Cacbohidrat
Trắc nghiệm Glucoza

Trắc nghiệm Glucoza

Bài tập trắc nghiệm glucoza. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 24-10-2015 10:19:00 AM | Đã xem: 2368 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Cacbohidrat
Bài tập Tinh bột

Bài tập Tinh bột

Bài tập Tinh bột. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 22-10-2015 10:13:00 AM | Đã xem: 2164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Cacbohidrat
Bài tập Glucoza

Bài tập Glucoza

Bài tập glucoza. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 20-10-2015 10:06:00 AM | Đã xem: 1319 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Cacbohidrat
Trắc nghiệm cacbonhydrat và lipit

Trắc nghiệm cacbonhydrat và lipit

Bài tập trắc nghiệm về cacbonhydrat và lipit. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 18-10-2015 10:25:00 AM | Đã xem: 3231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit , Cacbohidrat
Bài tập tự luận về cacbonhydrat và lipit

Bài tập tự luận về cacbonhydrat và lipit

Bài tập tự luận về cacbonhydrat và lipit. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 16-10-2015 10:30:00 AM | Đã xem: 2500 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit , Cacbohidrat
polysaccharide

111 Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hợp chất Cacbohiđrat

111 Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hợp chất Cacbohiđrat của thầy Phạm Ngọc Dũng

Đăng lúc: 10-11-2013 09:27:41 PM | Đã xem: 23561 | Phản hồi: 4 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Cacbohidrat