Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

ĐỀ THI THỬ vào ĐẠI HỌC của thầy PHẠM NGỌC DŨNG

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 12 - Đề số 5

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 12 - Đề số 5

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 5 dành cho lớp 12. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 05-11-2021 10:54:54 AM | Đã xem: 14520 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 11 - Đề số 5

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 11 - Đề số 5

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 5 dành cho lớp 11. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 05-11-2021 10:50:19 AM | Đã xem: 2100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 10 - Đề số 5

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 10 - Đề số 5

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 5 dành cho lớp 10. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 05-11-2021 10:44:56 AM | Đã xem: 1725 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 12 - Đề số 4

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 12 - Đề số 4

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 4 dành cho lớp 12. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 05-11-2021 10:37:38 AM | Đã xem: 1807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 11 - Đề số 4

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 11 - Đề số 4

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 4 dành cho lớp 11. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 05-11-2021 10:33:12 AM | Đã xem: 1122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 10 - Đề số 4

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 10 - Đề số 4

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 4 dành cho lớp 10. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 05-11-2021 10:28:21 AM | Đã xem: 1169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 12 - Đề số 3

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 12 - Đề số 3

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 3 dành cho lớp 12. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 05-11-2021 10:19:40 AM | Đã xem: 1170 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 11 - Đề số 3

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 11 - Đề số 3

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 3 dành cho lớp 11. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 05-11-2021 10:14:39 AM | Đã xem: 1089 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 10 - Đề số 3

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 10 - Đề số 3

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 3 dành cho lớp 10. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 05-11-2021 10:07:00 AM | Đã xem: 1089 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 12 - Đề số 2

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 12 - Đề số 2

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 2 dành cho lớp 12. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 04-11-2021 09:53:13 AM | Đã xem: 998 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 11 - Đề số 2

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 11 - Đề số 2

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 2 dành cho lớp 11. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 04-11-2021 09:49:00 AM | Đã xem: 1187 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 10 - Đề số 2

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 10 - Đề số 2

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 2 dành cho lớp 10. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 04-11-2021 09:36:40 AM | Đã xem: 1154 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 12 - Đề số 1

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 12 - Đề số 1

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa dành cho lớp 12. Đề thi có kèm lời giải. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-11-2021 02:55:27 AM | Đã xem: 1044 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 11 - Đề số 1

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 11 - Đề số 1

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa dành cho lớp 11. Đề thi có kèm lời giải. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-11-2021 02:46:13 AM | Đã xem: 1300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 10 - Đề số 1

Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 10 - Đề số 1

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa dành cho lớp 10. Đề thi có kèm lời giải. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 03-11-2021 04:38:01 PM | Đã xem: 1114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi thử ĐH chuyên Sư phạm lần 1 môn Hóa năm 2017

Đề thi thử ĐH chuyên Sư phạm lần 1 môn Hóa năm 2017

Đề thi thử môn Hóa lần 1 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2017 của trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 18-01-2017 08:14:10 AM | Đã xem: 8643 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2017 lần 1

Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2017 lần 1

(Thầy Dũng dạy hóa) - Đề, đáp án và lời giải chi tiết kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên lần 1. Các em xem trên trang web hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 30-12-2016 05:28:11 AM | Đã xem: 8885 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề minh họa môn Hóa kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề minh họa môn Hóa kì thi THPT Quốc gia 2017

Đề thi minh họa cho kì thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học. Các bạn xem đáp án và lời giải chi tiết trên web hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 06-10-2016 10:02:58 AM | Đã xem: 6592 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử
Đề thi thử môn Hóa của ĐH chuyên Sư phạm lần 3 năm 2016

Đề thi thử môn Hóa của ĐH chuyên Sư phạm lần 3 năm 2016

Đề thi thử môn Hóa lần 3 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2016 của trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

Đăng lúc: 29-03-2016 04:52:25 AM | Đã xem: 14170 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử môn Hóa của ĐH chuyên Sư phạm lần 2 năm 2016

Đề thi thử môn Hóa của ĐH chuyên Sư phạm lần 2 năm 2016

Đề thi thử môn Hóa lần 2 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2016 của trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

Đăng lúc: 16-03-2016 10:12:52 AM | Đã xem: 10790 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội

Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau