Rss Feed

ĐỀ THI THỬ vào ĐẠI HỌC của thầy PHẠM NGỌC DŨNG

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 7 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 7 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 7 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 15-04-2014 06:58:00 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 6 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 6 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 6 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 14-04-2014 06:53:00 AM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 5 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 5 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 5 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 11-04-2014 06:46:00 AM | Đã xem: 150 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 4 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 4 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 4 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 10-04-2014 06:41:00 AM | Đã xem: 175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 3 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 3 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 3 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 09-04-2014 06:35:00 AM | Đã xem: 143 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 2 môn Hóa năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 2 môn Hóa năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 2 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 08-04-2014 06:30:00 AM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 1 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 1 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 1 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 07-04-2014 06:29:00 AM | Đã xem: 141 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm năm 2012 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-04-2014 06:34:00 AM | Đã xem: 231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 8 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 8 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 8 năm 2012 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 03-04-2014 06:27:00 AM | Đã xem: 273 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 7 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 7 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 7 năm 2012 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 02-04-2014 06:21:00 AM | Đã xem: 250 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 6 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 6 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 6 năm 2012 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 31-03-2014 06:00:00 AM | Đã xem: 298 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 5 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 5 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 5 năm 2012 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 27-03-2014 06:59:00 AM | Đã xem: 368 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 4 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 4 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 4 năm 2012 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 26-03-2014 06:49:00 AM | Đã xem: 325 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 3 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 3 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 3 năm 2012 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 25-03-2014 06:38:00 AM | Đã xem: 357 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 2 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 2 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 2 năm 2012. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 24-03-2014 06:24:00 AM | Đã xem: 271 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 1 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 1 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm năm 2012 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 21-03-2014 10:24:48 AM | Đã xem: 374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 4 năm 2012

Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 4 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2012 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 11-03-2014 06:16:00 AM | Đã xem: 705 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Đại học chuyên KHTN môn Hóa 2012

Đề thi thử Đại học chuyên KHTN môn Hóa 2012

(Thầy Phạm ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên KHTN năm 2012 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 10-03-2014 06:07:00 AM | Đã xem: 686 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 3 năm 2012

Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 3 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2012 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 07-03-2014 06:06:00 AM | Đã xem: 401 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 2 năm 2012

Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 2 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2012 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 06-03-2014 03:00:56 PM | Đã xem: 370 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
1 2  Trang sau