Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

ĐỀ THI THỬ vào ĐẠI HỌC của thầy PHẠM NGỌC DŨNG

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 5 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 5 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 5 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 10-04-2014 07:46:00 PM | Đã xem: 4504 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 4 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 4 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 4 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 09-04-2014 07:41:00 PM | Đã xem: 3946 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 3 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 3 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 3 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 08-04-2014 07:35:00 PM | Đã xem: 3681 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 2 môn Hóa năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 2 môn Hóa năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 2 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 07-04-2014 07:30:00 PM | Đã xem: 3525 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 1 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm môn Hóa lần 1 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 1 năm 2011 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 06-04-2014 07:29:00 PM | Đã xem: 3847 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm năm 2012 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 03-04-2014 07:34:00 PM | Đã xem: 3826 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 8 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 8 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 8 năm 2012 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 02-04-2014 07:27:00 PM | Đã xem: 4494 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 7 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 7 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 7 năm 2012 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 01-04-2014 07:21:00 PM | Đã xem: 4196 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 6 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 6 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 6 năm 2012 . Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 30-03-2014 07:00:00 PM | Đã xem: 4204 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 5 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 5 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 5 năm 2012 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 26-03-2014 07:59:00 PM | Đã xem: 4204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 4 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 4 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 4 năm 2012 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 25-03-2014 07:49:00 PM | Đã xem: 4325 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 3 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 3 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 3 năm 2012 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 24-03-2014 07:38:00 PM | Đã xem: 4076 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 2 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 2 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm lần 2 năm 2012. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 23-03-2014 07:24:00 PM | Đã xem: 3758 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 1 năm 2012

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 1 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên Sư phạm năm 2012 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 20-03-2014 11:24:48 PM | Đã xem: 4086 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 4 năm 2012

Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 4 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2012 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 10-03-2014 07:16:00 PM | Đã xem: 5096 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Đại học chuyên KHTN môn Hóa 2012

Đề thi thử Đại học chuyên KHTN môn Hóa 2012

(Thầy Phạm ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên KHTN năm 2012 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 09-03-2014 07:07:00 PM | Đã xem: 6028 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 3 năm 2012

Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 3 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2012 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 06-03-2014 06:06:00 PM | Đã xem: 3932 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 2 năm 2012

Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 2 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2012 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 06-03-2014 03:00:56 AM | Đã xem: 4161 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Bài kiểm tra kiến thức lớp 12 môn Hóa trường ĐHKHTN lần 1 năm 2012

Bài kiểm tra kiến thức lớp 12 môn Hóa trường ĐHKHTN lần 1 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2012 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 05-03-2014 03:53:01 AM | Đã xem: 4253 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 5 năm 2013

Đề thi thử Đại học chuyên Sư phạm lần 5 năm 2013

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là Đề thi thử Đại học môn Hóa của THPT chuyên Sư phạm Hà Nội lần 5 năm 2013 để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 23-02-2014 06:18:00 PM | Đã xem: 5653 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Sư phạm Hà Nội
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau