Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Giải đáp một số câu đố về bảng tuần hoàn

Giải đáp một số câu đố về bảng tuần hoàn

Qua 10 câu hỏi liên quan đến các nguyên tố thuộc bảng tuần hoàn hóa học,bạn thử đọc đáp án dưới đây xem bạn làm đúng đến đâu nhé.

Đăng lúc: 05-03-2017 05:02:00 PM | Đã xem: 5578 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hóa 10 , Bảng tuần hoàn
Bài tập xác định nguyên tố dựa vào phản ứng hóa học

Bài tập xác định nguyên tố dựa vào phản ứng hóa học

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Bài tập xác định nguyên tố dựa vào phản ứng hóa học và so sánh tính chất của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận

Đăng lúc: 12-10-2014 07:16:00 PM | Đã xem: 18097 | Phản hồi: 7 | Chuyên mục: Hóa 10 , Bảng tuần hoàn
Bài tập xác định 2 nguyên tố kế tiếp trong cùng 1 chu kỳ hoặc cùng nhóm

Bài tập xác định 2 nguyên tố kế tiếp trong cùng 1 chu kỳ hoặc cùng nhóm

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Bài toán xác định 2 nguyên tố kế tiếp trong cùng 1 chu kỳ hoặc cùng nhóm và xác định nguyên tố dựa vào phần trăm khối lượng

Đăng lúc: 09-10-2014 07:58:00 PM | Đã xem: 26248 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Hóa 10 , Bảng tuần hoàn
Bài tập từ cấu hình e xác định vị trí trong bảng tuần hoàn

Bài tập từ cấu hình e xác định vị trí trong bảng tuần hoàn

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Bài toán từ cấu hình e của nguyên tử xác định vị trí trong bảng tuần hoàn và ngược lại

Đăng lúc: 08-10-2014 03:49:02 AM | Đã xem: 51659 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Hóa 10 , Bảng tuần hoàn
Bảng tuần hoàn

Cách học thuộc bảng tuần hoàn cực nhanh

Nhớ bảng tuần hoàn theo nhóm. Ví dụ Hằng Nga Ăn Khúc Xương Rồng là nhóm VIII - He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn

Đăng lúc: 30-11-2011 03:45:20 PM | Đã xem: 109447 | Phản hồi: 39 | Chuyên mục: Hóa 10 , Bảng tuần hoàn