Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Chuyên đề este và lipit

Trắc nghiệm cacbonhydrat và lipit

Trắc nghiệm cacbonhydrat và lipit

Bài tập trắc nghiệm về cacbonhydrat và lipit. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 18-10-2015 10:25:00 AM | Đã xem: 3231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit , Cacbohidrat
Bài tập tự luận về cacbonhydrat và lipit

Bài tập tự luận về cacbonhydrat và lipit

Bài tập tự luận về cacbonhydrat và lipit. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 16-10-2015 10:30:00 AM | Đã xem: 2500 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit , Cacbohidrat
Bài tập trắc nghiệm về lipit

Bài tập trắc nghiệm về lipit

Các bạn làm thêm bài tập trắc nghiệm về lipit. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 14-10-2015 10:19:00 AM | Đã xem: 1923 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Bài tập trắc nghiệm về lipit

Bài tập trắc nghiệm về lipit

Bài tập trắc nghiệm về lipit. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 12-10-2015 10:10:00 AM | Đã xem: 1639 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Bài tập este trong đề thi đại học

Bài tập este trong đề thi đại học

Bài tập este trong các đề thi đại học. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 09-10-2015 08:07:29 PM | Đã xem: 3921 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
100 câu trắc nghiệm về este

100 câu trắc nghiệm về este

100 câu bài tập trắc nghiệm tự luyện về este. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 24-09-2015 09:39:00 AM | Đã xem: 2729 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Bài tập trắc nghiệm về este

Bài tập trắc nghiệm về este

Bài tập trắc nghiệm về este. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 22-09-2015 02:38:00 PM | Đã xem: 2061 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Bài tập tính hiệu suất phản ứng este hóa

Bài tập tính hiệu suất phản ứng este hóa

Bài tập tính hiệu suất phản ứng este hóa. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 20-09-2015 02:27:00 PM | Đã xem: 5068 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Các dạng bài tập este

Các dạng bài tập este

Các dạng bài tập este và bài tập vận dụng. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 18-09-2015 09:13:00 AM | Đã xem: 2859 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
chất béo

106 Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hợp chất Este - Lipit

Tài liệu tổng ôn chương hợp chất Este - Lipit. Có cả đáp án. Các em có thể tải về

Đăng lúc: 09-11-2013 07:44:25 PM | Đã xem: 73210 | Phản hồi: 16 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit