Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Chuyên đề este và lipit

Luyện tập Este - Lipit

Luyện tập Este - Lipit

Hãy tham khảo và luyện tập những bài viết dưới đây để nắm vững kiến thức về Este lipit nhé

Đăng lúc: 17-02-2018 08:22:00 AM | Đã xem: 5090 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Khái niệm xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Khái niệm xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Khái niệm xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp, phương thức sản xuất, ưu nhược điểm

Đăng lúc: 15-02-2018 08:28:00 AM | Đã xem: 4490 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Lý thuyết về Lipit

Lý thuyết về Lipit

Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước, nhưng tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực

Đăng lúc: 13-02-2018 07:52:00 AM | Đã xem: 9299 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Lý thuyết về Este

Lý thuyết về Este

Este là sản phẩm thu được khi thay thế nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR

Đăng lúc: 11-02-2018 07:47:00 AM | Đã xem: 21455 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Trắc nghiệm cacbonhydrat và lipit

Trắc nghiệm cacbonhydrat và lipit

Bài tập trắc nghiệm về cacbonhydrat và lipit. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 18-10-2015 06:25:00 AM | Đã xem: 7783 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit , Cacbohidrat
Bài tập tự luận về cacbonhydrat và lipit

Bài tập tự luận về cacbonhydrat và lipit

Bài tập tự luận về cacbonhydrat và lipit. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 16-10-2015 06:30:00 AM | Đã xem: 6284 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit , Cacbohidrat
Bài tập trắc nghiệm về lipit

Bài tập trắc nghiệm về lipit

Các bạn làm thêm bài tập trắc nghiệm về lipit. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 14-10-2015 06:19:00 AM | Đã xem: 5643 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Bài tập trắc nghiệm về lipit

Bài tập trắc nghiệm về lipit

Bài tập trắc nghiệm về lipit. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 12-10-2015 06:10:00 AM | Đã xem: 4180 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Bài tập este trong đề thi đại học

Bài tập este trong đề thi đại học

Bài tập este trong các đề thi đại học. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 09-10-2015 04:07:29 PM | Đã xem: 8207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
100 câu trắc nghiệm về este

100 câu trắc nghiệm về este

100 câu bài tập trắc nghiệm tự luyện về este. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 24-09-2015 06:39:00 AM | Đã xem: 6513 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Bài tập trắc nghiệm về este

Bài tập trắc nghiệm về este

Bài tập trắc nghiệm về este. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 22-09-2015 11:38:00 AM | Đã xem: 5071 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Bài tập tính hiệu suất phản ứng este hóa

Bài tập tính hiệu suất phản ứng este hóa

Bài tập tính hiệu suất phản ứng este hóa. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 20-09-2015 11:27:00 AM | Đã xem: 9435 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
Các dạng bài tập este

Các dạng bài tập este

Các dạng bài tập este và bài tập vận dụng. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 18-09-2015 06:13:00 AM | Đã xem: 8198 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit
chất béo

106 Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hợp chất Este - Lipit

Tài liệu tổng ôn chương hợp chất Este - Lipit. Có cả đáp án. Các em có thể tải về

Đăng lúc: 09-11-2013 03:44:25 PM | Đã xem: 93249 | Phản hồi: 17 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Este và lipit