Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Hiđrocacbon no - ankan và xycloankan

Bài tập Ankan và Xicloankan

Bài tập Ankan và Xicloankan

Bài viết dưới đây là tập hợp những câu hỏi trắc nghiệm về ankan và xicloankan có đáp án đi kèm. Mời các bạn tham khảo và thử sức nhé

Đăng lúc: 07-01-2018 11:24:00 PM | Đã xem: 12685 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Hiđrocacbon no
Lý thuyết Xicloankan

Lý thuyết Xicloankan

Xicloankan là hiđrocacbon no mạch vòng, ta thường chỉ xét xicloankan đơn vòng

Đăng lúc: 30-12-2017 07:55:00 PM | Đã xem: 16296 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Hiđrocacbon no
Lý thuyết về Ankan

Lý thuyết về Ankan

Ankan là hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là CnH2n+2

Đăng lúc: 28-12-2017 08:30:00 PM | Đã xem: 32972 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Hiđrocacbon no
Ankan

Bài tập tổng ôn cuối chương Hydrocabon No

Để các em ôn tập lại những gì đã học, thầy chuẩn bị 100 câu trắc nghiệm chuyên đề hydrocabon no, gồm ankan và xycloankan. Đây là chương làm nền cho các em học các chương sau như anken, Ankađien, ankin...Các em tải về và so sánh đáp án nhé.

Đăng lúc: 09-11-2013 02:40:56 AM | Đã xem: 18582 | Phản hồi: 6 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Hiđrocacbon no