Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Hiđrocacbon no - ankan và xycloankan

Ankan

Bài tập tổng ôn cuối chương Hydrocabon No

Để các em ôn tập lại những gì đã học, thầy chuẩn bị 100 câu trắc nghiệm chuyên đề hydrocabon no, gồm ankan và xycloankan. Đây là chương làm nền cho các em học các chương sau như anken, Ankađien, ankin...Các em tải về và so sánh đáp án nhé.

Đăng lúc: 09-11-2013 02:40:56 AM | Đã xem: 14824 | Phản hồi: 4 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Hiđrocacbon no