Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Chuyên đề Hiđocacbon thơm

Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên: Dầu mỏ, Khí dầu mỏ và khí thiên nhiên, Than mỏ

Đăng lúc: 17-01-2018 08:30:00 PM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Hiđocacbon thơm
Benzen và đồng đẳng. Một số Hidrocacbon thơm khác

Benzen và đồng đẳng. Một số Hidrocacbon thơm khác

Benzen và đồng đẳng của Benzen. Một số Hidrocacbon thơm khác

Đăng lúc: 15-01-2018 07:40:00 PM | Đã xem: 25 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Hiđocacbon thơm