Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Chuyên đề Ancol đa chức

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Cùng luyện tập bài tập về dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol mà chúng tôi chia sẻ dưới đây để nắm vững kiến thức hơn nhé

Đăng lúc: 07-02-2018 07:56:00 AM | Đã xem: 9117 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Ancol đơn chức , Ancol đa chức , Phenol
Lý thuyết Ancol

Lý thuyết Ancol

Ancol. Khái niệm về Ancol, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học của Ancol. Điều chế và nhận biết Ancol

Đăng lúc: 30-01-2018 07:53:00 AM | Đã xem: 167421 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Ancol đơn chức , Ancol đa chức