Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Kim loại Nhôm

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm về Nhôm

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm về Nhôm

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Nhôm là một kim loại được ứng dụng nhiều. Trong chương trình phổ thông đã dành hẳn một chuyên đề về kim loại này. Các em học xong có thể ôn tập bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm tổng ôn về kim loại nhôm. Các em xem đáp án ở cuối trang hoặc tải về toàn bộ bài tập dạng file PDF

Đăng lúc: 22-05-2014 02:05:16 PM | Đã xem: 9669 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Nhôm
nhôm

108 Bài tập trắc nghiệm tổng ôn kim loại nhôm

Nhôm là một kim loại được ứng dụng nhiều. Trong chương trình phổ thông đã dành hẳn một chuyên đề về kim loại này. Các em học xong có thể ôn tập bằng bộ câu hỏi tổng ôn về kim loại nhôm.

Đăng lúc: 10-11-2013 04:28:02 PM | Đã xem: 14132 | Phản hồi: 9 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Nhôm