Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Hóa hữu cớ lớp 12

Bài tập Peptit và Protein

10 bài tập cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn củng cố lại kiến thức về Peptit và Protein

Luyện tập Este - Lipit

Đăng lúc: 17-02-2018 08:22:00 AM - Đã xem: 85 - Phản hồi: 0

Luyện tập Este - Lipit

Hãy tham khảo và luyện tập những bài viết dưới đây để nắm vững kiến thức về Este lipit nhé

Luyện tập cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

Đăng lúc: 03-03-2018 07:57:00 AM - Đã xem: 51 - Phản hồi: 0

Luyện tập cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

Bài tập dưới đây sẽ giúp bạn đọc củng cố và nắm vững được kiến thức về cấu tạo và tính chất của Cacbohidrat

Bài tập Peptit và Protein

Đăng lúc: 19-03-2018 08:04:00 AM - Đã xem: 3 - Phản hồi: 0

Bài tập Peptit và Protein

10 bài tập cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn củng cố lại kiến thức về Peptit và Protein