Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Amin - amino axit - protein

Bài tập Peptit và Protein

Bài tập Peptit và Protein

10 bài tập cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn củng cố lại kiến thức về Peptit và Protein

Đăng lúc: 19-03-2018 02:04:00 AM | Đã xem: 4628 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Amin
Luyện tập Amoniaxit

Luyện tập Amoniaxit

Một số bài tập về Amoniaxit dưới đây sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức, cùng tham khảo nhé

Đăng lúc: 17-03-2018 01:53:00 AM | Đã xem: 5535 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Amin
Bài tập Amin

Bài tập Amin

Hãy tham khảo một số bài tập mà chúng tôi chia sẻ dưới đây và luyện tập để nắm vững kiến thức về Amin nhé

Đăng lúc: 15-03-2018 02:15:00 AM | Đã xem: 6140 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Amin
Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, aminoaxit và protein

Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, aminoaxit và protein

Bài viết dưới đây sẽ hệ thống lại kiến thức về cấu tạo và tính chất của Amin, aminoaxit và Protein để các bạn nắm vững và làm bài tập hiệu quả

Đăng lúc: 11-03-2018 02:33:00 AM | Đã xem: 3833 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Amin
Lý thuyết Peptit và Protein

Lý thuyết Peptit và Protein

Bài viết dưới đây tổng hợp lại đầy đủ lý thuyết về đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý, hóa học của Peptit và Protein

Đăng lúc: 09-03-2018 02:07:00 AM | Đã xem: 53487 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Amin
Lý thuyết Aminoaxit

Lý thuyết Aminoaxit

Aminoaxit là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức: nhóm amino NH2 và nhóm cacboxyl COOH

Đăng lúc: 07-03-2018 02:20:00 AM | Đã xem: 28192 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Amin
Lý thuyết về Amin

Lý thuyết về Amin

Bài viết dưới đây là lý thuyết đầy đủ nhất về định nghĩa, danh pháp, tính chất hóa học, tính chất vật lí và điều chế Amin

Đăng lúc: 05-03-2018 02:02:00 AM | Đã xem: 44335 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 12 , Amin