Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Chuyên đề Phenol

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Cùng luyện tập bài tập về dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol mà chúng tôi chia sẻ dưới đây để nắm vững kiến thức hơn nhé

Đăng lúc: 07-02-2018 01:56:00 AM | Đã xem: 8324 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Ancol đơn chức , Ancol đa chức , Phenol
Lý thuyết Phenol

Lý thuyết Phenol

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen

Đăng lúc: 01-02-2018 02:01:00 AM | Đã xem: 61660 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Phenol