Rss Feed

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.

Quý vị nói chung cũng như phụ huynh học sinh và các em học sinh có thể gửi liên hệ trực tiếp đến chúng tôi, liên hệ sẽ được lưu trữ và gửi đến bộ phận tương ứng.
  • Bộ phận quản trị web: tiếp nhận các yêu cầu lập trình, thông báo lỗi lập trình, lỗi trong quá trình sử dụng trang web
  • Thầy Phạm Ngọc Dũng: gửi thông tin trực tiếp đến thầy Phạm Ngọc Dũng các vấn đề về học tập và chuyên môn của môn hóa học

Tiêu đề:

Họ và tên:

Địa chỉ email:

Điện thoại:

Gửi đến bộ phận:

Nội dung:

 Mã chống spam: Mã chống spam Thay mới