Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Kim loại kiềm và kiềm thổ

Một số hợp chất quan trọng của Kim loại kiềm thổ

Một số hợp chất quan trọng của Kim loại kiềm thổ

Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ, các bạn theo dõi để hiểu rõ hơn về các hợp chất này nhé

Đăng lúc: 10-04-2018 08:45:00 AM | Đã xem: 4444 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm
Kim loại kiềm thổ

Kim loại kiềm thổ

Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA gồm Be, Mg, Ca, Sr, Ba. KL kiềm thổ có tính chất vật lý và hóa học ra sao, cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé

Đăng lúc: 08-04-2018 08:07:00 AM | Đã xem: 59792 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm
Lý thuyết kim loại kiềm

Lý thuyết kim loại kiềm

Tham khảo bài viết dưới đây để nắm được lý thuyết về kim loại kiềm

Đăng lúc: 06-04-2018 08:47:00 AM | Đã xem: 11084 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm
Kim loại kiềm thổ Stronti

Ứng dụng và điều chế kim loại Kiềm Thổ

Những ứng dụng và cách điều chế cơ bản của kim loại kiềm thổ:

Đăng lúc: 09-08-2017 06:20:00 AM | Đã xem: 45175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm
Kiềm Caesium (Xesi - Cs)

Tính chất hóa học của kim loại kiềm

Kiềm có phản ứng với những chất nào?

Đăng lúc: 07-08-2017 06:14:00 AM | Đã xem: 79895 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm
Kim loại kiềm thổ Bari (Ba)

Tính chất hóa học của kim loại Kiềm Thổ

Dưới đây là những tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ:

Đăng lúc: 06-08-2017 09:13:00 AM | Đã xem: 58992 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm
Kim loại kiềm thổ Magie (Mg)

Tính chất vật lý của kim loại kiềm thổ

Kim loại kiềm thổ có những tính chất vật lý nào?

Đăng lúc: 05-08-2017 09:51:00 AM | Đã xem: 36724 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm
Các kim loại kiềm thổ

Vị trí và cấu tạo của kim loại Kiềm Thổ

Kim loại Kiềm Thổ nằm đâu trong bảng tuần hoàn? Chúng có cấu tạo như thế nào?

Đăng lúc: 04-08-2017 09:35:00 AM | Đã xem: 18712 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm
Ứng dụng và điều chế Kiềm

Ứng dụng và điều chế kim loại kiềm

Kiềm được ứng dụng như thế nào và điều chế ra sao?

Đăng lúc: 03-08-2017 09:36:00 AM | Đã xem: 62320 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm
Tính chất vật lý của kim loại kiềm

Tính chất vật lý của kim loại kiềm

Kiềm có những tính chất vật lý nào?

Đăng lúc: 03-08-2017 06:37:00 AM | Đã xem: 108236 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm
Vị trí và cấu tạo của kim loại kiềm

Vị trí và cấu tạo của kim loại kiềm

Kim loại kiềm đứng ở đâu trong bảng tuần hoàn và có cấu tạo như thế nào?

Đăng lúc: 31-07-2017 09:19:00 AM | Đã xem: 53554 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm
kim loại kiềm

155 Bài tập trắc nghiệm tổng ôn kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ

Thầy soạn 155 bài tập trắc nghiệm tổng ôn kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ để các em tự ôn tập chương kiềm và kiềm thổ.

Đăng lúc: 10-11-2013 03:37:17 PM | Đã xem: 54617 | Phản hồi: 4 | Chuyên mục: Vô cơ 12 , Kiềm