Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Chuyên đề hiện tượng điện ly

Bài tập trắc nghiệm axit - bazo - muối

Bài tập trắc nghiệm axit - bazo - muối

Bài tập trắc nghiệm Axit - Bazo - Muối. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 15-09-2015 06:58:00 PM | Đã xem: 2587 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Vô cơ 11 , Điện ly
Bài tập tự luận axit-bazo-muối

Bài tập tự luận axit-bazo-muối

Bài tập tự luận Axit - Bazo - Muối. Các bài tập không có đáp án nên nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé.

Đăng lúc: 13-09-2015 06:52:00 PM | Đã xem: 2696 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Vô cơ 11 , Điện ly
Hướng dẫn giải bài tập Axit - Bazo - Muối trong SGK

Hướng dẫn giải bài tập Axit - Bazo - Muối trong SGK

Hướng dẫn giải bài tập Axit - Bazo - Muối. Nếu có vướng mắc, các bạn trao đổi trực tiếp với thầy Phạm Ngọc Dũng nhé

Đăng lúc: 11-09-2015 10:52:11 PM | Đã xem: 2274 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 11 , Điện ly
Bài tập nâng cao chương điện ly

Bài tập nâng cao chương điện ly

Các bạn làm thêm một số bài tập nâng cao dưới đây phần điện ly

Đăng lúc: 09-09-2015 07:13:00 PM | Đã xem: 3799 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Vô cơ 11 , Điện ly
Bài tập cơ bản chương điện ly

Bài tập cơ bản chương điện ly

Các bạn làm thêm một số bài tập cơ bản dưới đây về phần điện ly

Đăng lúc: 06-09-2015 07:11:00 PM | Đã xem: 1888 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 11 , Điện ly
Bài tập sự điện ly

Bài tập sự điện ly

Sau khi học chương điện ly, các bạn làm thêm một số bài tập để củng cố kiến thức đã học

Đăng lúc: 04-09-2015 03:54:54 AM | Đã xem: 1961 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Vô cơ 11 , Điện ly
Cơ chế điện ly

Sự điện ly của các chất

Điện ly là một phần kiến thức rất hay trong chương trình hóa học lớp 11. Nó có vai trò rất quan trọng trong việc giải thích nhiều hiện tượng của hóa học vô cơ. Đây chỉ là bài viết của một học sinh nhưng có nhiều suy nghĩ tìm tòi. Các em tham khảo

Đăng lúc: 07-07-2011 03:45:49 PM | Đã xem: 7614 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Vô cơ 11 , Điện ly
Sự điện ly

Kiến thức cần nắm vững về sự điện ly

Tổng kết lý thuyết cần nhớ về hiện tượng điện ly cho học sinh lớp 11. Đây là một bài viết mà tác giả đã tổng hợp khá kỹ lý thuyết cần nhớ về hiện tượng điện ly, các trò có thể lấy làm tài liệu tham khảo nhé

Đăng lúc: 04-06-2011 10:21:22 AM | Đã xem: 6282 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Vô cơ 11 , Điện ly