Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Chuyên đề Anđehit và xeton

Bài tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Bài tập Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Tham khảo một số bài tập về Anđehit, xeton, cacboxyic dưới đây và cùng nhau luyện tập để nắm vững kiến thức các bạn nhé

Đăng lúc: 08-02-2018 08:19:00 PM | Đã xem: 10871 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Anđehit và xeton , Axit cacboxylic
Andehit – Xeton

Andehit – Xeton

Bài viết dưới đây trình bày các khái niệm, nội dung về Anđehit và Xeton cũng như các tính chất hóa học, vật lí, ứng dụng thực tiễn của nó

Đăng lúc: 02-02-2018 08:00:00 PM | Đã xem: 104878 | Phản hồi: 3 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Anđehit và xeton