Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Tính chất hóa học của kim loại Kiềm Thổ

Đăng lúc: . Đã xem 58639 - Người đăng bài viết: Lê Diệu Linh
Chuyên mục : Kiềm
Dưới đây là những tính chất hóa học của kim loại kiềm thổ:
Kim loại kiềm thổ Bari (Ba)

Kim loại kiềm thổ Bari (Ba)

Các kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh, yếu hơn so với kim loại kiềm. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng từ Be → BA.

     M – 2e → M2+

1) Tác dụng với phi kim


- Khi đốt nóng trong không khí, các kim loại kiềm thổ đều bốc cháy tạo oxit, phản ứng phát ra nhiều nhiệt.

Ví dụ :  2Mg + O2  2MgO      ∆H= - 610 KJ/mol

- Trong không khí ẩm Ca, Sr, Ba tạo nên lớp cacbonat (phản ứng với không khí như oxi) cho nên cần cất giữ các kim loại này trong bình rất kín hoặc dầu hỏa khan.

- Khi đun nóng, tất cả các kim loại kiềm thổ tương tác mãnh liệt với halogen, nitơ, lưu huỳnh, photpho, cacbon, siliC.

   Ca + Cl2  →CaCl2

   Mg + Si →Mg2Si

- Do có ái lực lớn hơn oxi, khi đun nóng các kim loại kiềm thổ khử được nhiều oxit bền (B2O3, CO2, SiO2, TiO2, Al2O3, Cr2O3,).

   2Be + TiO2  →  2BeO + Ti

   2Mg + CO2 →  2MgO + C

2) Tác dụng với axit:


   A. HCl, H2SO4 (l) : Kim loại kiềm khử ion H+ thành H2

                        Mg + 2H+ → Mg2+ + H2

  B. HNO3,H2SO4 đđ : Khử N+5, S +6 thành các hợp chất mức oxi hoá thấp hơn.

                         4Ca + 10HNO­3 (l) → 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

                            Mg + 4HNO3 đđ → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3) Tác dụng với nước:


- Ca, Sr, Ba tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo dung dịch bazơ:

   Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

- Mg không tan trong nước lạnh, tan chậm trong nước nóng tạo thành MgO.

  Mg + H2O → MgO + H2↑

- Be không tan trong nước dù ở nhiệt độ cao vì có lớp oxit bền bảo vệ. Nhưng Be có thể tan trong dung dịch kiềm mạnh hoặc kiềm nóng chảy tạo berilat:

  Be + 2NaOH + 2H2O → Na2[Be(OH)4] + H2

  Be + 2NaOH(nóng chảy) → Na2BeO2 + H2
Nguồn tin: Trang Hoahoc247
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 79 trong 19 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 4.2/5

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới