Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Bài tập Ankan và Xicloankan

Đăng lúc: . Đã xem 12729 - Người đăng bài viết: Phạm Hồng Gấm
Chuyên mục : Hiđrocacbon no
Bài viết dưới đây là tập hợp những câu hỏi trắc nghiệm về ankan và xicloankan có đáp án đi kèm. Mời các bạn tham khảo và thử sức nhé
Bài tập Ankan và Xicloankan

Bài tập Ankan và Xicloankan

Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - Clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2                      B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3
C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl                  D. CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?
A. 3 đồng phân          B. 4 đồng phân          C. 5 đồng phân           D. 6 đồng phân
Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14?
A. 3 đồng phân         B. 4 đồng phân           C. 5 đồng phân           D. 6 đồng phân
Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9Cl?
A. 3 đồng phân         B. 4 đồng phân           C. 5 đồng phân           D. 6 đồng phân
Câu 5: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H11Cl?
A. 6 đồng phân         B. 7 đồng phân           C. 5 đồng phân           D. 8 đồng phân
Câu 6: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là:
A. C2H6                   B. C3H8                     C. C4H10                     D. C5H12
Câu 7: Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào?
A. ankan                                      B. không đủ dữ kiện để xác định
C. ankan hoặc xicloankan              D. xicloankan
Câu 8: Cho ankan có CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là
A. 2,2,4-trimetylpentan.                  B. 2,4-trimetylpetan.
C. 2,4,4-trimetylpentan.                  D. 2-đimetyl-4-metylpentan.
Câu 9: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1: 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là
A. 2                    B. 3.                     C. 5.                      D. 4.
Câu 10: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo?
A. 3                    B. 4                     C. 5                        D. 6
Câu 11: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là
A. 1-clo-2-metylbutan.                     B. 2-clo-2-metylbutan.
C. 2-clo-3-metylbutan.                     D. 1-clo-3-metylbutan.
Câu 12: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là
A. 2,2-đimetylpropan.                      B. 2-metylbutan.
C. pentan.                                      D. 2-đimetylpropan.
Câu 13: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là
A. CH3Cl.                B. CH2Cl2.                  C. CHCl3.                  D. CCl4.
Câu 14: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là
A. 1.                        B. 2.                          C. 3.                         D. 4.
Câu 15: khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là
A. 2,2-đimetylbutan.                         B. 2-metylpentan.
C. n-hexan.                                      D. 2,3-đimetylbutan.

Xem đáp án: 

1B 6D 11B
2A 7A 12C
3C 8A 13C
4B 9D 14B
5D 10C 15D

Tham khảo thêm: Nguồn tin: Trang Vndoc
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 2.6/5

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới