Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Đăng lúc: . Đã xem 9238 - Người đăng bài viết: Phạm Hồng Gấm
Chuyên mục : Hữu cơ 11
Cùng luyện tập bài tập về dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol mà chúng tôi chia sẻ dưới đây để nắm vững kiến thức hơn nhé
Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Luyện tập dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

Câu 1 : Số đồng phân của C4H9Br là        
A. 4.                     B. 2.                            C. 3.                              D. 5.
Câu 2: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là  
A. 2.                                B. 3.                               C. 4.                            D. 5.
Câu 3: Số đồng phân mạch hở (kể cả đồng phân hình học) của chất có CTPT là C3H5Br là
A. 2.                                 B. 3.                               C. 4.                              D. 5.
Câu 4: Một hợp chất hữu cơ Z có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%. CTPT của Z là                   
A. CHCl2.                          B. C2H2Cl4.                
C. C2H4Cl2.                      D. một kết quả khác.
Câu 5: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là
A. CHCl=CHCl.                                        B. CH2=CH-CH2F.        
C. CH3CH=CBrCH3.                                  D. CH3CH2CH=CHCHClCH3.
Câu 6: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo : ClCH2CH(CH3)CHClCH3 là
 A. 1,3-điclo-2-metylbutan.                            B. 2,4-điclo-3-metylbutan.
 C. 1,3-điclopentan.                                       D. 2,4-điclo-2-metylbutan.
Câu 7: Cho các chất sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3; Br2CHCH3; CH2=CHCH2Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt là           
A. benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-đibrometan ; anlyl clorua.
B. benzyl clorua ; 2-clopropan ; 1,2-đibrometan ;1-cloprop-2-en.
C. phenyl clorua ; isopropylclorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en.
D. benzyl clorua ; n-propyl clorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en.
Câu 8: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl, lắc nhẹ. Hiện tượng xảy ra là
A. Thoát ra khí màu vàng lục.                               B. xuất hiện kết tủa trắng.   
C. không có hiện tượng.                                        D. xuất hiện kết tủa vàng.
Câu 9: a. Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là
A. 2-metylbut-2-en.       B. 3-metylbut-2-en.       
C. 3-metyl-but-1-en.       D. 2-metylbut-1-en.
b. Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan tác dụng với dung dịch KOH/ancol, đun nóng
A. metylxiclopropan.                              B. but-2-ol.  
C. but-1-en.                                              D. but-2-en.
Câu 10: Hỗn hợp A gồm 4,6 gam ancol etylic và 12 gam ancol propylic. Đun A với H2SO4 đặc 1700C thu được bao nhiêu lít khí (đktc)
A. 2,24 lít                    B. 6,72 lít                    C. 4,48 lít                    D. 8,96 lít
Câu 11: Tiến hành phản ứng tách nước hoàn toàn 12,4 gam hỗn hợp A gồm CH3OH và C2H5OH thu được 4,48 lít anken (đktc). % khối lượng CH3OH trong A là
A. 12,5%                     B. 40%                        C. 60%                        D. 25,81%
Câu 12: Tách nước 25,5g hỗn hợp ancol metylic và etylic với tỉ lệ mol tương ứng 1: 3 với H2SO4 đặc, 1700C (hiệu suất 100%) thì thể tích anken thu được (đktc) là:
 A. 13,44 lít                  B. 10,08 lít                  C. 5,04 lít                    D. 6,72 lít                   
Câu 13: Khi đun nóng m1 gam ancol X với H2SO4 đặc làm xúc tác ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam một chất hữu cơ Y. Tỉ khối của Y so với X là 0,7 (Biết hiệu suất phản ứng 100%). Tìm công thức cấu tạo của ancol X.
  A. C2H5OH                 B. C3H7OH                 C. CH 3OH                 D. C4H9OH
Câu 14: Thực hiện phản ứng tách nước với một ancol đơn chức A ở điều kiện thích hợp sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất hữu cơ B có tỉ khối hơi so với A bằng 1,7. Xác định công thức phân tử ancol A 
 A. C2H5OH                 B. C4H9OH                 C. C 37OH               D. CH3OH 
Câu 15:  Lấy 1,15 gam ancol X cho tác dụng với Na (dư) thì cho 280 cm3  hiđro đo ở đktc. CTPT của X là? 
A. CH3OH                              B. C2H5OH                
C. C3H7OH                             D. C4H9OH
Xem thêm: 

Nguồn tin: Trang Hoahoc247
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 3.2/5

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới