Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

ĐỀ THI THỬ vào ĐẠI HỌC của chuyên KHTN

Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2017 lần 1

Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2017 lần 1

(Thầy Dũng dạy hóa) - Đề, đáp án và lời giải chi tiết kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên lần 1. Các em xem trên trang web hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 29-12-2016 11:28:11 PM | Đã xem: 5339 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Bài kiểm tra kiến thức lần 1 trường KHTNHN

Bài kiểm tra kiến thức lần 1 trường KHTNHN

Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 của trường THPT Chuyên KHTN Hà Nội năm 2016

Đăng lúc: 08-01-2016 03:56:22 AM | Đã xem: 5948 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2015 lần 5

Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2015 lần 5

(Thầy Dũng dạy hóa) - Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên lần 5. Các bạn xem trên trang web hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 24-05-2015 06:32:00 PM | Đã xem: 16741 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2015 lần 4

Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2015 lần 4

(Thầy Dũng dạy hóa) - Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiện lần 4. các bạn xem trên trang web hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 26-04-2015 10:32:47 PM | Đã xem: 19301 | Phản hồi: 5 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2015 lần 3

Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2015 lần 3

(Thầy Dũng dạy hóa) - Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiện lần 3

Đăng lúc: 29-03-2015 01:01:25 AM | Đã xem: 15120 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2015

Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2015

(Thầy Dũng dạy hóa) - Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiện

Đăng lúc: 06-02-2015 08:33:25 PM | Đã xem: 17367 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Hóa lần 1 của chuyên KHTN năm 2015

Đề thi thử Hóa lần 1 của chuyên KHTN năm 2015

(Thầy Dũng dạy hóa) - Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa học lớp 12 năm 2014 - 2015 của trường THPT chuyên KHTN

Đăng lúc: 31-12-2014 09:20:47 AM | Đã xem: 14689 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Hóa lần 5 của chuyên KHTN năm 2014

Đề thi thử Hóa lần 5 của chuyên KHTN năm 2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa lần 5 năm 2014 của chuyên Khoa học Tự nhiên. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 30-10-2014 07:10:00 PM | Đã xem: 5702 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Hóa lần 4 của chuyên KHTN năm 2014

Đề thi thử Hóa lần 4 của chuyên KHTN năm 2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đề thi thử Đại học môn Hóa lần 4 của chuyên Khoa học Tự nhiên. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 29-10-2014 07:25:00 PM | Đã xem: 4895 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Đại học chuyên Tự nhiên lần 4 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Tự nhiên lần 4 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 lần 4 năm 2011 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 08-06-2014 07:10:00 PM | Đã xem: 5322 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Đại học chuyên Tự nhiên lần 3 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Tự nhiên lần 3 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 lần 3 năm 2011 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 06-06-2014 08:02:00 PM | Đã xem: 3936 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Đại học chuyên Tự nhiên lần 2 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Tự nhiên lần 2 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 lần 2 năm 2011 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 04-06-2014 07:54:00 PM | Đã xem: 3808 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Đại học chuyên Tự nhiên lần 1 năm 2011

Đề thi thử Đại học chuyên Tự nhiên lần 1 năm 2011

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2011 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 03-06-2014 02:53:55 AM | Đã xem: 3929 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 4 năm 2012

Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 4 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2012 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 10-03-2014 07:16:00 PM | Đã xem: 4971 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Đại học chuyên KHTN môn Hóa 2012

Đề thi thử Đại học chuyên KHTN môn Hóa 2012

(Thầy Phạm ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học môn Hóa của chuyên KHTN năm 2012 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 09-03-2014 07:07:00 PM | Đã xem: 5825 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 3 năm 2012

Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 3 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2012 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 06-03-2014 06:06:00 PM | Đã xem: 3794 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 2 năm 2012

Bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 khối chuyên ĐHKHTN lần 2 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2012 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 06-03-2014 03:00:56 AM | Đã xem: 4030 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Bài kiểm tra kiến thức lớp 12 môn Hóa trường ĐHKHTN lần 1 năm 2012

Bài kiểm tra kiến thức lớp 12 môn Hóa trường ĐHKHTN lần 1 năm 2012

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Đây là bài kiểm tra kiến thức môn Hóa lớp 12 năm 2012 của trường THPT Chuyên KHTN để các em làm thử. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 05-03-2014 03:53:01 AM | Đã xem: 4107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi thử Đại học chuyên KHTN môn Hóa 2013

Đề thi thử Đại học chuyên KHTN môn Hóa 2013

(Thầy Phạm ngọc Dũng) - Các em thử sức với Đề thi thử Đại học của chuyên KHTN năm 2013 nhé. Đề thi và đáp án ở trên trang Web hoặc các em tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 16-01-2014 02:30:47 AM | Đã xem: 5650 | Phản hồi: 2 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
Đề thi

Đề thi KSCL dự thi Đại học năm 2014 môn Hóa của KHTN

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Thầy cung cấp cho các em đề thi khảo sát chất lượng dự thi Đại học năm 2014 môn Hóa của khối chuyên KHTN để các em luyện tập thêm. Các em xem đề thi và đáp án trên trang Web hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 14-01-2014 03:33:05 AM | Đã xem: 6690 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đề thi , Đề thi thử , Chuyên Khoa học Tự nhiên
1 2  Trang sau