Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Đại cương hóa học hữu cơ lớp 11

Thành lập VINADES.,JSC

53 Bài tập trắc nghiệm tổng ôn đại cương hóa hữu cơ

Các em sau khi học xong phần đại cương hóa hữu cơ có thể ôn tập bằng 53 trắc nghiệm sau cho chương này. Các em tải về dạng PDF , làm và đối chiếu đáp án ở trang cuối nhé.

Đăng lúc: 27-05-2010 03:39:37 PM | Đã xem: 16408 | Phản hồi: 6 | Chuyên mục: Hữu cơ 11 , Đại cương