Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Bài tập Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Đăng lúc: . Đã xem 5145 - Người đăng bài viết: Phạm Hồng Gấm
Chuyên mục : Hữu cơ 11
Dưới đây là một số bài tập trắc nghiệm và tự luận về Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, các bạn tham khảo và làm thêm nhé
Bài tập Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài tập Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

A. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Đốt cháy 3  gam một hợp chất hữu cơ X mạch cacbon hở , liên tục ta thu được 2,24 lít khí CO2(đktc) và 1, 8 gam H2O. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X trong các trường hợp sau:
- Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 30.
- Tỉ khối hơi của X so với NO bằng 3.
Câu 2. Hỗn hợp X chứa hai chất CxHyO2 và CnH2n+2O2 . Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng = V (lít) khí O2 (đktc) vừa đủ ta thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Hãy tính V.
Câu 3. Hãy chứng minh rằng hỗn hợp gồm các chất có khối lượng phân tử bằng nhau thì % theo khối lượng cũng bằng % theo số mol.
Câu 4. Cho ba chất A, B, C có công thức phân tử tổng quát: CxHyOz = 74.
Hãy viết công thức phân tử của ba chất, ứng với mỗi công thức phân tử hãy viết một hai hay ba... công thức cấu tạo.
Câu 5. Người ta thường nói rằng “cấu trúc hoá học mới là yếu tố cơ bản quyết định tính chất của một chất hữu cơ”. Anh, chị hãy nêu ra hai hiện tượng chứng minh câu phát biểu đó.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Các chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ:
A. Xăng, dầu, nhớt, mở.
B. Các loại bao bì làm bằng chất dẻo, bao cói, lát, giấy.
C. Cốt máy tính, bàn phím, cốt ti vi, vải vóc,tơ sợi, các đồ dùng bằng nhựa, mủ cao su.
D. Tất cả đều đúng và còn nhiều hợp chất khác nữa.
Câu 2. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử tổng quát là CxHyOz =  46 thì CTPT của X có thể là
A. C2H6O.                      B. CH2O2.                      C. (CH2O)n.                    D. Cả A và B đều đúng.
Hướng dẫn
CxHy = 46 = 46 – 16z ≥ 14 => z ≤ 2 
- Khi z = 2 Þ CxHy = 14 = CH2 => CH2O2
- Khi z = 1 Þ CxHy = 30 = C2H6 => C2H6O
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X ta thu được 2,24 lít khí CO2(đktc) và 1,8 gam H2O. Công thức thực nghiệm của X có dạng:
A.  (CH2)n.                     B.  (CH2O)n                    C. ( CHO)n.                    D.  Tất cả đều sai.
Câu 4. Bốn hidrocacbon X, Y, Z, T lần lượt có khối lượng phân tử là 58, 92, 104, 44.
Công thức phân tử của  X, Y, Z, T lần lượt là
A. C4H10, C6H8, C8H10, C3H8                                              B. C4H10, C7H8, C8H10, C3H8.
C. C4H10, C7H8, C8H8, C3H8.                                             D. C4H8, C7H8, C8H10, C3H8.
Câu 5. Cho hai hợp chất hữu cơ X và Y lần lượt có công thức phân tử  CH2O và C2H4O2 thì với mọi khối lượng m gam của hai chất ta luôn có % theo khối lượng của C, H, O chứa trong hai chất  đều như nhau và bằng
A. 40%C; 6,67%H và 53,33%.                B. 30%C, 5%H và 65%O.
C. 40% C; 10%H và 50%O.                    D. Tất cả đều sai
Câu 6. Hiện tượng hay tính chất nào sau đây cho thấy cấu trúc hoá học mới là yếu tố cơ bản quyết định tính chất của một hợp chất hữu cơ?
A. Sự phân cực của  liên kết cộng hoá trị.
D. Độ âm điện của các nguyên tố.
C. Hiện tượng đồng phân và đồng đẳng.
D. Hoá trị của nguyên tố.
Câu 7. Cặp công thức cấu tạo phẳng nào sau đây có đồng phân lập thể dạng cis và trans:
A. CH3- CH=CH=-CH3 và Br-CBr=CH- CH3
B. CH2=CH-CH2-CH3 và CH2=CH-CH3
C. CH3 –CH-CH= CHCl và CH3-CH=CH-C2H5
D. Tất cả đều sai.
Câu 8. Bốn hợp chất hữu cơ A, B, C, D bền, mạch cacbon liên tục, khối lượng phân tử hợp thành một cấp số cộng có công sai d, CTPT của chúng cùng dạng tổng quát CnH2n+2Oz, với z ≥ 0. Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Biết rằng hợp chất bền thì mỗi nguyên tử cacbon của mạch không được chứa quá 1 nhóm –OH. Giá trị của d là
A.14.                B. 28.                C. 15.                D.16.
Câu 9. Câu nói nào sau đây là chính xác nhất:
A. Những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân.
B. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau là những chất đồng phân.
C. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu trúc hóa học khác nhau là những chất đồng phân.
D. Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng khối lượng phân tử là những chất đồng phân.
Câu 10. Hỗn hợp nào sau đây có % theo thể tích = % theo số mol = % theo khối lượng:
A. C2H6O, CH2O2.                                   B. CO, N2, C2H4
C. 3 chất lỏng đồng phân.                         D. Khí NO2 tan trong C2H6O.
Xem thêm: 


Nguồn tin: Trang Cadasa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 5/5

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới