Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Hướng dẫn giải tổng ôn lý thuyết

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 5 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 08:31:04 AM | Đã xem: 666 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 4 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 08:25:23 AM | Đã xem: 534 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 3 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 08:20:18 AM | Đã xem: 473 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 2 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 08:10:04 AM | Đã xem: 432 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 1 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 03-02-2019 11:28:16 PM | Đã xem: 546 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 3

Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 3

Thầy Phạm Ngọc Dũng hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 3

Đăng lúc: 27-06-2016 07:31:31 AM | Đã xem: 1746 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Lý thuyết hóa vô cơ nâng cao buổi 3

Lý thuyết hóa vô cơ nâng cao buổi 3

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 3

Đăng lúc: 13-06-2016 12:11:38 AM | Đã xem: 1669 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 2

Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 2

Thầy Phạm Ngọc Dũng hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 2

Đăng lúc: 09-06-2016 05:37:18 AM | Đã xem: 1499 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 2

Chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 2

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 2

Đăng lúc: 09-06-2016 04:42:51 AM | Đã xem: 1593 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 1

Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 1

Thầy Phạm Ngọc Dũng hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 1

Đăng lúc: 27-05-2016 03:31:45 AM | Đã xem: 1757 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Giải chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 1

Giải chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 1

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 1

Đăng lúc: 26-05-2016 11:29:58 PM | Đã xem: 2327 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 6

Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 6

Chuyên đề ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ dạng amin - aminoaxit - peptit - protein

Đăng lúc: 26-04-2016 06:59:00 PM | Đã xem: 1366 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 6

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 6

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ chuyên đề nhận biết - tách chất và điều chế

Đăng lúc: 25-04-2016 03:02:39 AM | Đã xem: 1245 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 5

Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 5

Chuyên đề ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ dạng cacbohidrat

Đăng lúc: 23-04-2016 09:52:13 PM | Đã xem: 1172 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 5

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 5

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ chuyên đề Kim loại - Dãy điện hóa và các vấn đề liên quan

Đăng lúc: 20-04-2016 09:40:26 PM | Đã xem: 1520 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 4

Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 4

Chuyên đề ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ dạng este - lipit

Đăng lúc: 20-04-2016 01:35:01 AM | Đã xem: 1263 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 4

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 4

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ chuyên đề sự điện ly - axit - bazơ - muối

Đăng lúc: 07-03-2016 10:04:09 PM | Đã xem: 1768 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 3

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 3

Đề ôn tập lý thuyết vô cơ dạng phản ứng oxi hóa - khử.

Đăng lúc: 03-03-2016 02:49:20 AM | Đã xem: 1660 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 3

Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 3

Chuyên đề ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ dạng andehit - xeton - axit.

Đăng lúc: 03-03-2016 02:36:06 AM | Đã xem: 1581 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Bài tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 2

Bài tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 2

Bài tập và đáp án lý thuyết vô cơ buổi 2 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các bạn xem đáp án và nhập mật khẩu để xem lời giải chi tiết ở cuối trang

Đăng lúc: 22-01-2016 04:13:48 AM | Đã xem: 2057 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
1 2  Trang sau