Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Hướng dẫn giải tổng ôn lý thuyết

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2020. Chuyên đề này có 2 đề kèm đáp án và hướng dẫn giải. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 06-02-2020 03:54:00 PM | Đã xem: 2785 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023 , Tổng ôn , Lý thuyết
Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 3

Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 3

Thầy Phạm Ngọc Dũng hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 3

Đăng lúc: 27-06-2016 09:31:31 PM | Đã xem: 3414 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Lý thuyết hóa vô cơ nâng cao buổi 3

Lý thuyết hóa vô cơ nâng cao buổi 3

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 3

Đăng lúc: 13-06-2016 02:11:38 PM | Đã xem: 3277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 2

Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 2

Thầy Phạm Ngọc Dũng hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 2

Đăng lúc: 09-06-2016 07:37:18 PM | Đã xem: 3336 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 2

Chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 2

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 2

Đăng lúc: 09-06-2016 06:42:51 PM | Đã xem: 2882 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 1

Giải chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 1

Thầy Phạm Ngọc Dũng hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết hóa hữu cơ nâng cao buổi 1

Đăng lúc: 27-05-2016 05:31:45 PM | Đã xem: 3745 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Giải chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 1

Giải chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 1

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó chuyên đề lý thuyết vô cơ nâng cao buổi 1

Đăng lúc: 27-05-2016 01:29:58 PM | Đã xem: 4681 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 6

Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 6

Chuyên đề ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ dạng amin - aminoaxit - peptit - protein

Đăng lúc: 27-04-2016 08:59:00 AM | Đã xem: 2493 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 6

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 6

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ chuyên đề nhận biết - tách chất và điều chế

Đăng lúc: 25-04-2016 05:02:39 PM | Đã xem: 2487 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 5

Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 5

Chuyên đề ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ dạng cacbohidrat

Đăng lúc: 24-04-2016 11:52:13 AM | Đã xem: 2194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 5

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 5

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ chuyên đề Kim loại - Dãy điện hóa và các vấn đề liên quan

Đăng lúc: 21-04-2016 11:40:26 AM | Đã xem: 2601 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 4

Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 4

Chuyên đề ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ dạng este - lipit

Đăng lúc: 20-04-2016 03:35:01 PM | Đã xem: 2296 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 4

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 4

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ chuyên đề sự điện ly - axit - bazơ - muối

Đăng lúc: 08-03-2016 02:04:09 PM | Đã xem: 2749 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 3

Ôn tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 3

Đề ôn tập lý thuyết vô cơ dạng phản ứng oxi hóa - khử.

Đăng lúc: 03-03-2016 06:49:20 PM | Đã xem: 2560 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 3

Ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ buổi 3

Chuyên đề ôn tập lý thuyết hóa hữu cơ dạng andehit - xeton - axit.

Đăng lúc: 03-03-2016 06:36:06 PM | Đã xem: 2789 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Bài tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 2

Bài tập lý thuyết hóa vô cơ buổi 2

Bài tập và đáp án lý thuyết vô cơ buổi 2 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các bạn xem đáp án và nhập mật khẩu để xem lời giải chi tiết ở cuối trang

Đăng lúc: 22-01-2016 08:13:48 PM | Đã xem: 3080 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Lý thuyết hữu cơ buổi 1

Lý thuyết hữu cơ buổi 1

Bài tập và đáp án lý thuyết hữu cơ buổi 1 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Đáp án và lời giải chi tiết ở cuối trang

Đăng lúc: 21-01-2016 02:16:08 PM | Đã xem: 2842 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết
Bài tập lý thuyết vô cơ buổi 1

Bài tập lý thuyết vô cơ buổi 1

(Thầy Dũng dạy hóa) - Bài tập và đáp án lý thuyết vô cơ buổi 1. Đáp án và lời giải chi tiết ở cuối xem

Đăng lúc: 08-01-2016 08:14:25 PM | Đã xem: 2954 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tổng ôn , Lý thuyết