Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Thi thử THPT Quốc gia 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 22-02-2020 05:52:31 PM | Đã xem: 20 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2020 , Lý thuyết hóa 2020
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 3 - Mã đề 301

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 3 - Mã đề 301

Đề thi thử môn Hóa lần 3 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Các em có thắc mắc gì liên hệ với thầy Phạm Ngọc Dũng (090.326.9191) để thầy giải đáp

Đăng lúc: 22-02-2020 05:25:32 PM | Đã xem: 19 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2020 , Đề thi thử môn hóa 2020
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 2 - Mã đề 201

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 2 - Mã đề 201

Đề thi thử môn Hóa lần 2 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2020. Tuần sau thầy sẽ đăng đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 15-02-2020 06:23:30 PM | Đã xem: 159 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2020 , Đề thi thử môn hóa 2020
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2020.Tuần sau thầy sẽ đăng đáp án và lời giải chi tiết . Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 15-02-2020 06:05:21 PM | Đã xem: 158 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2020 , Lý thuyết hóa 2020
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2020.Tuần sau thầy sẽ đăng đáp án và lời giải chi tiết . Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 12-02-2020 11:50:29 AM | Đã xem: 98 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2020 , Lý thuyết hóa 2020
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2020. Chuyên đề này có 2 đề kèm đáp án và hướng dẫn giải. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 12-02-2020 11:19:37 AM | Đã xem: 78 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2020 , Lý thuyết hóa 2020
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2020. Chuyên đề này có 2 đề kèm đáp án và hướng dẫn giải. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 06-02-2020 11:54:00 AM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2020 , Lý thuyết hóa 2020 , Tổng ôn , Lý thuyết
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 - Mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 - Mã đề 101

Đề thi thử môn Hóa lần 1 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 06-02-2020 11:25:42 AM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2020 , Đề thi thử môn hóa 2020