Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Tổng ôn môn hóa luyện thi đại học

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 5 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2019

Đăng lúc: 04-02-2019 08:31:04 PM - Đã xem: 668 - Phản hồi: 0

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 5 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Tổng hợp đề thi tốt nghiệp hóa hữu cơ từ 2007 đến 2014

Đăng lúc: 19-06-2016 10:49:38 AM - Đã xem: 2079 - Phản hồi: 0

Tổng hợp đề thi tốt nghiệp hóa hữu cơ từ 2007 đến 2014

Tổng hợp các đề thi tốt nghiệp Hóa hữu cơ từ năm 2007 đến 2014. Các bạn xem và làm đề thi trên trang web rồi tải về phần đáp án dạng file PDF ở cuổi trang để so sánh kết quả.