Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Luyện lý thuyết thi môn Hóa kỳ thi THPT Quốc Gia 2022

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 13 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 13 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 13 năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 23-04-2020 11:38:33 PM | Đã xem: 1813 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 12 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 12 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 12 năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 16-04-2020 10:35:36 PM | Đã xem: 1987 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 11 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 11 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 11 năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 07-04-2020 09:41:51 AM | Đã xem: 1726 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 10 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 10 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 10 năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 30-03-2020 11:19:35 AM | Đã xem: 1795 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 9 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 9 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 9 năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 23-03-2020 06:38:14 AM | Đã xem: 1933 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 8 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 8 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết và đáp án môn hóa lần 8 năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 16-03-2020 10:58:13 AM | Đã xem: 1807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 7 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 7 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 7 năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 10-03-2020 04:45:42 AM | Đã xem: 1851 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 6 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 6 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 6 năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 02-03-2020 11:18:43 PM | Đã xem: 1822 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2020. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 22-02-2020 05:52:31 AM | Đã xem: 1818 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2020.Tuần sau thầy sẽ đăng đáp án và lời giải chi tiết . Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 15-02-2020 06:05:21 AM | Đã xem: 1921 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2020.Chuyên đề này có 2 đề kèm đáp án và hướng dẫn giải . Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 11-02-2020 11:50:29 PM | Đã xem: 1658 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2020. Chuyên đề này có 2 đề kèm đáp án và hướng dẫn giải. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 11-02-2020 11:19:37 PM | Đã xem: 1797 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2020

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2020. Chuyên đề này có 2 đề kèm đáp án và hướng dẫn giải. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang. Có thắc mắc gì thì liên hệ với thấy Phạm Ngọc Dũng 090.326.9191 nhé

Đăng lúc: 05-02-2020 11:54:00 PM | Đã xem: 3201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2023 , Lý thuyết hóa 2023 , Tổng ôn , Lý thuyết