Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Trắc nghiệm Phân bón hóa học có đáp án

Đăng lúc: . Đã xem 7649 - Người đăng bài viết: Phạm Hồng Gấm
Chuyên mục : Vô cơ 11
Bài tập trắc nghiệm kèm đáp án về bài Phân bón hóa học dưới đây chắc chắn sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức một cách toàn diện nhất
Trắc nghiệm Phân bón hóa học có đáp án

Trắc nghiệm Phân bón hóa học có đáp án

 Câu 1
Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:
A.CaCO3              B.Ca3(PO4)2                             C.Ca(OH)2                     D.CaCl2                                              
Câu 2
Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:
A.(NH4)2SO4                            B.Ca (H2PO4)2                                         
 C.KCl                                     D.KNO3                                               
Câu 3
 Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?
A. KCl                                     B. Ca3(PO4)2                                            
C. K2SO4                                   D. (NH2)2CO                                      
Câu 4
 Dãy phân bón hoá học chỉ chứa toàn phân bón hoá học đơn là:
A. KNO3 , NH4NO3 , (NH2)2CO
B. KCl , NH4H2PO4 , Ca(H2PO4)2
C. (NH4)2SO4 , KCl , Ca(H2PO4)2
D. (NH4)2SO4 ,KNO, NH4Cl                 
Câu 5
Trong các loại phân bón sau, loại phân bón nào có lượng  đạm cao nhất ?
A. NH4NO3                                        B.NH4Cl              
C.(NH4)2SO4                            D. (NH2)2CO                                        
Câu 6
Để nhận biết 2 loại phân bón hoá học là: NH4NO3 và NH4Cl. Ta dùng dung dịch:
A. NaOH
B. Ba(OH)2
C. AgNO3
D. BaCl2                                                  
Câu 7
Để nhận biết dung dịch NH4NO3 , Ca(PO4)2  , KCl người ta dùng dung dịch :
A.NaOH               B. Ba(OH)2                             C. KOH                D. Na2CO                                                   
Câu 8
Cho 0,1 mol Ba(OH)2 vào dung dịch NH4NO3 dư thì thể tích thoát ra ở đktc là :
 
A. 2,24  lít            B. 4,48  lít                      C. 22,4  lít            D. 44,8  lít                           
Câu 9
Khối lượng của nguyên tố N có trong 200 g (NH4)2SO4 là
A.42,42 g             B. 21,21 g                      C. 24,56 g            D. 49,12 g
Câu 10
Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong (NH2)2CO là :
A. 32,33%            B. 31,81%                      C. 46,67%            D. 63,64%                                       
Câu 11
Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là:
A.Ca3(PO4)2, (NH4)2HPO4                            B. NH4NO,Ca(H2PO4)2   
C. NH4H2PO4,(NH4)2HPO4                          D. NH4H2PO,Ca(H2PO4)2
Câu 12
Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của
A. (NH4)2HPO4 ,KNO3              B. (NH4)2HPO4,NaNO3    
C. (NH4)3PO4 , KNO3               D. NH4H2PO,KNO3
Câu 13
Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất? 
A. KCl.                  B. NH4NO3.                  C. NaNO3.                     D. K2CO3
Câu 14
Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây:
A.Muối ăn            B. thạch cao                            C. phèn chua                  D. vụi sống
Câu 15 
Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Thành phần chính của  supephotphat kộp gồm  Ca(H2PO4)và CaSO4                  
B. Urê có công thức là (NH2)2CO
C. Supephotphat chỉ có Ca(H2PO4)2                                                                                 
D.  Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng
Câu 16
Phân đạm ure thường chứa 46% N. Khối lượng (kg) urê đủ cung cấp 70 kg N:
A. 152,2               B. 145,5               C. 160,9                D. 200,0
Câu 17
Phân lân suphephotphat kép thực sản  xuất được thường chỉ chứa 40% P2O5. Hàm lượng % Ca(H2PO4)2 trong phõn: A. 69,0                      B. 65,9                           C. 71,3                           D. 73,1
Câu 18
Phân kali KCl sản xuất được từ quặng sinvinit thường chỉ chứa 50% K2O. Hàm lượng % KCl trong phân bón đó:
A. 72,9                           B. 76.0                           C. 79,2                           D. 75,5
Câu 19
Các loại phân bón hóa học đều là những hóa chất có chứa:
A. các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng   
B. nguyên tố nitơ và một số nguyên tố khác
C. nguyên tố photpho và một số nguyên tố khác         
D. nguyên tố kali và một số nguyên tố khác
Câu 20
Phân đạm cung cấp nitơ cho cây dưới dạng ion:
A. NO3- và NH4+             B. NH4+, PO43-         C. PO43-  ,K+                   D. K+  , NH4+
Câu 21
Phân kali cung cấp kali cho cây dưới dạng ion:
 A. NO3- và NH4+              B. K+                  C. photphat (PO43-)       D. K+  và NH4+
Câu 22
 Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất:   
A. ít chua              B. chua                           C. kiềm                           D. trung tính
Câu 23
 Phân lân cung cấp photpho cho cây dưới dạng ion:
A. NO3- và NH4+                      B. photphat (PO43-)                
C. PO43-  và K+                         D. K+  và NH4+
Câu 24
Loại đạm nào sau đây được gọi là đạm 2 lá?
A.NaNO3              B.NH4NO3            C.Ca(NO3)2          D. (NH4)2CO3
Câu 25
Để đánh giá chất lượng phân đạm, người ta dựa vào chỉ số
A.% khối lượng NO có trong phân
B.% khối lượng HNO3 có trong phân
C.% khối lượng N có trong phân
D.% khối lượng NH3 có trong phân

Đáp án

1B 2D 3D 4C 5D 6C 7B 8B 9A 10C
11C 12A 13B 14D 15B 16A 17D 18C 19A 20A
21B 22B 23B 24B 25C          

Tham khảo thêm: 

Nguồn tin: Trang Hoahoc247
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 4.5/5

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới