Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Mục thường dùng

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 3987
  • Tháng hiện tại: 90419
  • Tổng lượt truy cập: 4906907
Tổng ôn lý thuyết
 
Chuyên đề lý thuyết lần 16

Chuyên đề lý thuyết lần 16

Đăng lúc: 05:38 - 20/06/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 16 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết lần 15

Chuyên đề lý thuyết lần 15

Đăng lúc: 05:27 - 20/06/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 15 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết lần 14

Chuyên đề lý thuyết lần 14

Đăng lúc: 05:10 - 20/06/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 14 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 13

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 13

Đăng lúc: 22:27 - 31/05/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 13 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 12

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 12

Đăng lúc: 19:33 - 30/05/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 12 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 11

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 11

Đăng lúc: 04:18 - 30/05/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 11 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 7 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 7 do thầy Dũng biên soạn

Đăng lúc: 09:28 - 28/03/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 7 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 6 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 6 do thầy Dũng biên soạn

Đăng lúc: 03:37 - 12/03/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 6 năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5

Đăng lúc: 09:38 - 23/02/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4

Đăng lúc: 09:28 - 23/02/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3

Đăng lúc: 07:35 - 23/02/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2

Đăng lúc: 06:21 - 23/02/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1

Đăng lúc: 22:46 - 21/02/2018

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang