Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Thi thử THPT Quốc gia 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 15 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 15 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 15 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 17-05-2019 05:25:27 AM | Đã xem: 756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 592

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 592

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó trong đề thi thử THPT Quốc gia lần 5 mã đề 592. Thầy đã phát đề 592 tại lớp cho các bạn. Các bạn xem hướng dẫn giải một số câu khó tại web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 06-05-2019 07:31:59 AM | Đã xem: 527 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 593

Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 593

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm mã đề 593 . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 06-05-2019 07:24:16 AM | Đã xem: 669 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 14 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 14 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 14 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-05-2019 06:38:08 AM | Đã xem: 424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 492

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 492

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó trong đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 mã đề 492. Thầy đã phát đề 492 tại lớp cho các bạn. Các bạn xem hướng dẫn giải một số câu khó tại web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-05-2019 06:25:35 AM | Đã xem: 399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 493

Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 493

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm mã đề 493 . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 04-05-2019 06:15:13 AM | Đã xem: 945 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 13 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 13 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 13 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 03-05-2019 07:48:47 AM | Đã xem: 358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 392

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 392

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó trong đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 mã đề 392. Thầy đã phát đề 392 tại lớp cho các bạn. Các bạn xem hướng dẫn giải một số câu khó tại web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 03-05-2019 07:39:43 AM | Đã xem: 316 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 393

Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 393

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm mã đề 393 . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 03-05-2019 07:29:26 AM | Đã xem: 376 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 293

Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 293

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 lần 6 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm mã đề 293 . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 26-04-2019 04:57:48 AM | Đã xem: 399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề 292

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề 292

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó trong đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 mã đề 292. Thầy đã phát đề 292 tại lớp cho các bạn. Các bạn xem hướng dẫn giải một số câu khó tại web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 26-04-2019 04:46:50 AM | Đã xem: 345 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Sách 400 phản ứng hữu cơ thông dụng

Sách 400 phản ứng hữu cơ thông dụng

Cuốn sách "400 phản ứng hữu cơ thông dụng" được thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm của tác giả Đoàn Lương Hưng và Đào Thị Hoàng Ly. Cuốn sách đề cập đến các phản ứng hữu cơ phổ biến và có tính ứng dụng cao nhất . Các em tải về dạng file PDF làm tư liệu học tập nhé.

Đăng lúc: 17-04-2019 12:39:44 AM | Đã xem: 1074 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Sách tham khảo , Tham khảo , Sách tham khảo
Sách 789 phản ứng vô cơ thông dụng

Sách 789 phản ứng vô cơ thông dụng

Cuốn sách "789 phản ứng vô cơ" được thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm của tác giả Đoàn Lương Hưng và Đào Thị Hoàng Ly. Cuốn sách này rất hữu ích với các em để các em dễ dàng tra cứu các phản ứng vô cơ thông dụng. Các em tải về dạng file PDF làm tư liệu học tập nhé.

Đăng lúc: 17-04-2019 12:23:24 AM | Đã xem: 1057 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Sách tham khảo , Tham khảo , Sách tham khảo
Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử THPT Quốc gia lần 1. Mã đề 192

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử THPT Quốc gia lần 1. Mã đề 192

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khỏ trong đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 mã đề 192. Thầy đã phát đề 192 tại lớp cho các bạn. Các bạn xem hướng dẫn giải một số câu khó tại web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 16-04-2019 06:37:18 AM | Đã xem: 391 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 12 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 12 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 12 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 08-04-2019 07:54:42 AM | Đã xem: 477 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 11 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 11 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 11 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 01-04-2019 11:38:51 PM | Đã xem: 423 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Đề thi thử THPT môn Hóa lần 5 năm 2019

Đề thi thử THPT môn Hóa lần 5 năm 2019

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 lần 5 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 01-04-2019 11:27:05 PM | Đã xem: 569 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử môn KHTN

Đề thi thử môn KHTN

Đề thi thử môn KHTN lần 1 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm (tác giả: Hoàng Sư Điểu - Nguyễn Hữu Mạnh - Trần Thanh Thảo). Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết.

Đăng lúc: 30-03-2019 09:28:18 AM | Đã xem: 526 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Sách tham khảo
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 8 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 8 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 8 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 25-03-2019 12:39:24 AM | Đã xem: 443 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 10 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 10 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 10 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 24-03-2019 11:40:31 PM | Đã xem: 388 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
1 2  Trang sau