Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Tài liệu tham khảo dành cho môn Hóa

Sách 400 phản ứng hữu cơ thông dụng

Cuốn sách "400 phản ứng hữu cơ thông dụng" được thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm của tác giả Đoàn Lương Hưng và Đào Thị Hoàng Ly. Cuốn sách đề cập đến các phản ứng hữu cơ phổ biến và có tính ứng dụng cao nhất . Các em tải về dạng file PDF làm tư liệu học tập nhé.

Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa

Đăng lúc: 02-12-2013 09:33:13 AM - Đã xem: 37907 - Phản hồi: 5

Phương pháp giải bài tập hóa

Thông qua việc phân tích, so sánh, khái quát hóa để tìm ra các điểm chung và các điểm đặc biệt của bài toán, từ đó tìm ra được phương pháp hoặc phối hợp các phương pháp giúp giải nhanh bài toán một...

Tổng kết các bài toán Sắt hay gặp - bài 2

Đăng lúc: 21-11-2013 06:44:12 AM - Đã xem: 5824 - Phản hồi: 2

Sắt

Thầy Phạm Ngọc Dũng tổng hợp các bài toán thường gặp với sắt và hướng dẫn cách giải.

Sách 400 phản ứng hữu cơ thông dụng

Đăng lúc: 17-04-2019 07:39:44 AM - Đã xem: 5126 - Phản hồi: 0

Sách 400 phản ứng hữu cơ thông dụng

Cuốn sách "400 phản ứng hữu cơ thông dụng" được thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm của tác giả Đoàn Lương Hưng và Đào Thị Hoàng Ly. Cuốn sách đề cập đến các phản ứng hữu cơ phổ biến và có tính ứng dụng cao...