Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Sách tham khảo thi THPT Quốc Gia 2018

Đề thi thử môn KHTN lần 5

Đề thi thử môn KHTN lần 5

Đề thi thử môn KHTN lần 5 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm (tác giả: Hoàng Sư Điểu - Nguyễn Minh Tuấn - Phạm Thị Hương). Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 04-06-2018 05:11:54 AM | Đã xem: 3934 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Sách tham khảo , Tham khảo , Sách tham khảo , Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Sách tham khảo
Đề thi thử môn Hóa, Lý, Sinh chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia

Đề thi thử môn Hóa, Lý, Sinh chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia

Đề thi thử môn Hóa, Lý, Sinh chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm (tác giả: Hoàng Sư Điểu - Nguyễn Minh Tuấn - Phạm Thị Hương). Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF

Đăng lúc: 27-05-2018 12:24:47 PM | Đã xem: 1566 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Sách tham khảo
Đề thi thử môn KHTN lần 3​

Đề thi thử môn KHTN lần 3​

Đề thi thử môn KHTN lần 3 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm (tác giả: Hoàng Sư Điểu - Nguyễn Minh Tuấn - Phạm Thị Hương). Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.​

Đăng lúc: 10-05-2018 05:26:54 AM | Đã xem: 1613 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Sách tham khảo
Đề thi thử môn KHTN lần 2

Đề thi thử môn KHTN lần 2

Đề thi thử môn KHTN lần 2 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm (tác giả: Hoàng Sư Điểu - Nguyễn Minh Tuấn - Phạm Thị Hương). Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.​

Đăng lúc: 02-05-2018 06:06:15 AM | Đã xem: 1328 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Sách tham khảo
Đề thi thử môn KHTN lần 1

Đề thi thử môn KHTN lần 1

Đề thi thử môn KHTN lần 1 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm (tác giả: Hoàng Sư Điểu - Nguyễn Minh Tuấn - Phạm Thị Hương). Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.​

Đăng lúc: 02-05-2018 05:37:29 AM | Đã xem: 1279 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Sách tham khảo