Rss Feed

Etylen tác dụng với dung dịch Brôm

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Ngày đăng . Đã xem: 3413
Thích: 3
100%
Không thích: 0
0%
Etylen tác dụng với dung dịch Brôm
 

Video mới

Hợp chất điazoni

Hợp chất điazoni

Đã xem: 19159
28/01/2014
Tính chất hóa học của anilin

Tính chất hóa học của anilin

Đã xem: 4950
28/01/2014
Phản ứng tráng bạc

Phản ứng tráng bạc

Đã xem: 4493
28/01/2014

Video xem nhiều

Quỳ tím và dung dịch axit HCl

Quỳ tím và dung dịch axit HCl

Đã xem: 44518
12/11/2013
Quỳ tím và dung dịch ba dơ NaOH

Quỳ tím và dung dịch ba dơ NaOH

Đã xem: 26869
12/11/2013
Giấy quỳ và dung dịch muối NaCl

Giấy quỳ và dung dịch muối NaCl

Đã xem: 24695
12/11/2013
Natri tác dụng với nước

Natri tác dụng với nước

Đã xem: 10072
03/01/2014
Hợp chất điazoni

Hợp chất điazoni

Đã xem: 19159
28/01/2014