Rss Feed

Axit axetic tác dụng với natricacbonat

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Ngày đăng . Đã xem: 4717
Thích: 17
89%
Không thích: 2
11%
Axit axetic tác dụng với natricacbonat
 

Có thể bạn quan tâm

Tính chất hóa lý của axit axetic

Video mới

Hợp chất điazoni

Hợp chất điazoni

Đã xem: 16411
28/01/2014
Tính chất hóa học của anilin

Tính chất hóa học của anilin

Đã xem: 3839
28/01/2014
Phản ứng tráng bạc

Phản ứng tráng bạc

Đã xem: 3725
28/01/2014

Video xem nhiều

Quỳ tím và dung dịch axit HCl

Quỳ tím và dung dịch axit HCl

Đã xem: 38757
12/11/2013
Quỳ tím và dung dịch ba dơ NaOH

Quỳ tím và dung dịch ba dơ NaOH

Đã xem: 23290
12/11/2013
Giấy quỳ và dung dịch muối NaCl

Giấy quỳ và dung dịch muối NaCl

Đã xem: 20249
12/11/2013
Natri tác dụng với nước

Natri tác dụng với nước

Đã xem: 8722
03/01/2014
Hợp chất điazoni

Hợp chất điazoni

Đã xem: 16411
28/01/2014