Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Nhận biết một số ion trong dung dịch

Đăng lúc: . Đã xem 19700 - Người đăng bài viết: Phạm Hồng Gấm
Chuyên mục : Vô cơ 12
Nguyên tắc nhận biết một số ion trong dung dịch. Cách nhận biết một số cation, anion trong dung dịch
Nhận biết một số ion trong dung dịch

Nhận biết một số ion trong dung dịch

I. Nguyên tắc nhận biết một ion trong dung dịch

 Nhận biết một ion trong dung dịch là người ta thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một sản phẩm đặc trưng như một kết tủa, một hợp chất có mầu hoặc một chất khí khó tan sủi bọt hoặc một khí bay khỏi dung dịch.

II. Nhận biết một số cation trong dung dịch

1. Nhận biết cation Na+

Dùng phương pháp thử mầu ngọn lửa. Khi đốt trên ngọn lửa mà có màu vàng tươi thì kết luận có mặt ion Na+

2. Nhận biết cation NH4+

Dùng dung dịch NaOH hoặc KOH để nhận biết. Thuốc thử phản ứng tạo khí mùi khai bay ra và làm xanh giấy quỳ tẩm ướt.

NH4+ OH- →(to)  NH3↑ +  H2O

3. Nhận biết cation Ba2+

Dùng dung dịch H2SO4 loãng. Thuốc thử này làm tạo kết tủa trắng với ion Ba2+.

Ba2+  + SO42- → BaSO4↓ (kết tủa trắng)              

4. Nhận biết cation Al3+

Dùng dung dịch kiềm làm thuốc thử. Hiện tượng: đầu tiên Al(OH)3 kết tủa sau đó kết tủa tan trong thuốc thử dư.

Al3+ + OH- → Al(OH)3↓  (kết tủa keo)          
Al(OH)3   + OH- → AlO2- + 2H2O

5. Nhận biết cation Fe2+ và Fe3+, Cu2+

 Nhận biết cation Fe3+: Dùng dung dịch kiềm (OH-),.. hoặc NH3 vào dung dịch Fe3+ tạo kết tủa Fe(OH)3  mầu nâu đỏ.

Fe3+ + 3OH- →  Fe(OH)3↓ (kết tủa mầu nâu đỏ)                           

Nhận biết cation Fe2+: Dùng dung dịch kiềm (OH-),.. hoặc NH3 vào dung dịch Fe2+ tạo kết tủa Fe(OH)2  có mầu trắng hơi xanh.   Kết tủa này tiếp xúc với oxi không khí bị oxi hoá thành Fe(OH)3.

   4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 ↓ (kết tủa mầu nâu đỏ)

Nhận biết cation Cu2+: dung dịch NH3. Kết tủa Cu(OH)2 màu xanh tạo thành sau đó bị tan tạo thành dung dịch có mầu xanh lam đậm.

III. Nhận biết một số anion trong dung dịch

1. Nhận biết anion NO3-

Dùng đồng trong môi trường axit để nhận biết anion NO3-. Có hiện tượng đồng tan và khí sinh ra hóa màu nâu đỏ.

3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO↑ +4H2O
2NO + O2 → 2NO2

2. Nhận biết anion SO42-

Dùng dung dịch BaCl2 . Có kệt tủa trắng xuất hiện.

Ba2+ + SO42- → BaSO4

3. Nhận biết anion Cl-

Dùng dung dịch AgNO3 thì có kết tủa trắng xuất hiện

Ag+ + Cl- → AgCl↓

4. Nhận biết anion CO32-

Axit hóa dung dịch CO32- bằng dung dịch axit thì CO2 giải phóng ra khỏi dung dịch. Sau đó dẫn khí CO2vào dung dịch nước vôi trong thì tạo thành kết tủa trắng CaCO3 làm nước vôi trong vẩn đục.

      CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2

Có thể bạn quan tâm: 

Nguồn tin: Trang Tech12h
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 3/5

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới