Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Liên kết cộng hóa trị

Đăng lúc: . Đã xem 25969 - Người đăng bài viết: Phạm Hồng Gấm
Chuyên mục : Liên kết hóa học
Bài viết trên đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ được liên kết cộng hóa trị là gì và những kiến thức liên quan đến liên kết cộng hóa trị
Liên kết cộng hóa trị

Liên kết cộng hóa trị

I - SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ BẰNG CẶP ELECTRON CHUNG

1. Sự hình thành phân tử đơn chất

a) Sự hình thành phân tử  Hidro H2

 H :  1s1 và He :  1s2
 Sự hình thành phân tử H2 :  

Mỗi chấm bên kí hiệu nguyên tố biểu diễn một electron ở lớp ngoài cùng,   được gọi là công thức electron. Thay hai chấm bằng  gạch, ta có    gọi là công thức cấu tạo.Giữa  nguyên tử hiđro có cặp electron liên kết biểu thị bằng một gạch  , đó là liên kết đơn.

b) Sự hình thành phân tử N2

           N   :  1s22s22p3
             Ne  :   1s22s22p6

Liên kết cộng hóa trị;

Hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng 3 cặp electron liên kết biểu thị bằng 3 gạch ( ≡ ), đó là liên kết 3. Liên kết 3 bền hơn liên kết đôi
 

c) Khái niệm liên kết cộng hoá trị

ĐN: Liên kết cộng hoá trị là liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp electron dùng chung

- Mỗi cặp electron chung tạo nên 1 liên kết cộng hoá trị, nên ta có liên kết đơn (trong phân tử H2) , liên kết ba (trong phân tử N2)
- Liên kết trong các phân tử H2 , N2 tạo nên từ 2 nguyên tử của cùng 1 nguyên tố (có độ âm điện như nhau) , do đó liên kết trong các phân tử đó không phân cực . Đó là liên kết cộng hoá trị không phân cực

2. Sự hình thành phân tử hợp chất

a) Sự hình thành phân tử  

Trong phân tử hiđro clorua, mỗi nguyên tử    góp    electron tạo thành    cặp electron chung để tạo nên một liên kết cộng hóa trị.  Độ âm điện của Clo là    lớn hơn độ âm điện của hiđro là   nên cặp electron liên kết bị lệch về phía Clo, liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

Liên kết cộng hóa trị
Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

b) Sự hình thành phân tử khí cacbonic CO2 (có cấu tạo thẳng)

Cấu hình electron nguyên tử của    là  , nguyên tử cacbon có  4  electron ở lớp ngoài cùng
Cấu hình electron nguyên tử của   là  , nguyên tử oxi có  6  electron ở lớp ngoài cùng
Trong phân tử  , nguyên tử   nằm giữa  nguyên tử  và góp chung với mỗi nguyên tử  hai electron, mỗi nguyên tử  góp chúng với nguyên tử C hai electron tạo ra  liên kết đôi. 

Liên kết cộng hóa trị

Kết luận : Theo công thức electron, mỗi nguyên tử C hay O đều có 8e ở lớp ngoài cùng đạt cấu hình của khí hiếm nên phân tử CO2 bền vững 

c) Liên kết cho - nhận

Trong một số trường hợp, cặp electron chung chỉ do một nguyên tử đóng góp thì liên kết giữa hai nguyên tử là liên kết cho - nhận
liên kết cộng hóa trị

3. Tính chất

Các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là chất rắn như đường, lưu huỳnh, iot,..., có thể là chất lỏng: nước, ancol,... hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro,... Các chất có cực như ancol etylic, đường,... tan nhiều trong dung môi có cực như nước. Phần lớn các chất không cực như iot, các chất hữu cơ không cực tan trong  dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...
Nói chung, các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái.

II - LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ VÀ SỰ XEN PHỦ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ

1. Sự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử đơn chất

a) Sự hình thành phân tử  

Để hình thành liên kết giữa hai nguyên tử    trong phân tử hiđro, hai obitan    của hai nguyên tử    xen phủ với nhau tạo ra vùng xen phủ giữa hai hạt nhân nguyên tử. Xác suất có mặt của các electron tập trung chủ yếu ở khu vực giữa hai hạt nhân.Vì vậy, ngoài lực đẩy tương hỗ giữa hai proton và hai electron còn có lực hút giữa các electron vơi hai hạt nhân hướng về tâm phân tử (hình  3.2).

liên kết cộng hóa trị

Khi hai hạt nhân có khoảng cách  , các lực hút và lực đẩy cân bằng nhau  ( được gọi là khoảng cách cân bằng hay độ dài của liên kết  ).
Ở khoảng cách cân bằng trên, phân tử    có năng lượng thấp hơn tổng năng lượng của hai nguyên tử riêng rẽ.
Đó là nguyên nhân của sự hình thành liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử    và là một liên kết hóa học bền.
b) Sự hình thành phân tử  
Để giải thích sự hình thành liên kết  , có thể dựa vào cấu hình electron của mỗi nguyên tử clo:

liên kết cộng hóa trị

Sự hình thành liên kết giữa hai nguyên tử clo là do sự xen phủ giữa hai obitan p chứa electron độc thân của mỗi nguyên tử clo 

HCl.

 được hình thành nhờ sự xenphủ giữa obitan  của nguyên tử hiđro và obitan  có   electron độc thân của nguyên tử clo 


Nguồn tin: Trang Hóa học tại nhà
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 48 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 4.4/5

Ý kiến bạn đọc

Avata of Hang
- Đăng lúc:
Thầy viet giup e lien ket cong hoá trị cua PCl5 được k ạ
Avata of Đặng san san
- Đăng lúc:
Em chào thầy!
Thầy có thể giải mẫucho em 1 bài tập này được k ạ ?
Viết công thức electron của HNO3 và cấu tạo hình học phặng.
Em cảm ơn
Avata of Hoàng Trang
- Đăng lúc:
Nhờ Thầy giúp e bài này vs ạ: X là hợp chất ion cấu tạo thành từ các ion có cấu hình e là 1s^2)2s^2)2p^6, tổng số p,n,e trong phân tử là 60. Xđ công thức của X, giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử X.

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới