Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Lịch học trung tâm BS Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 12A1

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 12A1

Lịch khai giảng tại trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 12A1 mới (từ lớp 11 lên). Các bạn học tại giảng đường 203 tầng 2 nhà B4 Trong trường Đại học Y, Số 1 Tôn Thất Tùng. Số điện thoại liên hệ: 0916.040.962

Đăng lúc: 14-08-2019 07:03:48 AM | Đã xem: 2079 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 11A1

Lịch khai giảng tại trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 11A1 mới (từ lớp 10 lên). Các bạn học tại giảng đường 203 tầng 2 nhà B4 Trong trường Đại học Y, Số 1 Tôn Thất Tùng. Số điện thoại liên hệ: 0916.040.962

Đăng lúc: 14-08-2019 06:59:20 AM | Đã xem: 1237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 10

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 10

Lịch khai giảng tại trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 10 mới (từ lớp 9 lên). Các bạn học tại giảng đường 203 tầng 2 nhà B4 Trong trường Đại học Y, Số 1 Tôn Thất Tùng. Số điện thoại liên hệ: 0916.040.962

Đăng lúc: 14-08-2019 06:40:18 AM | Đã xem: 1211 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 12

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 12

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 dành cho lớp 12 (Từ lớp 11 lên)

Đăng lúc: 21-04-2019 09:31:19 AM | Đã xem: 1708 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 11

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2019-2020 lớp 11

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2019 - 2020 dành cho lớp 11 (Từ lớp 10 lên)

Đăng lúc: 21-04-2019 09:26:53 AM | Đã xem: 1228 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2018-2019

Đăng lúc: 30-07-2018 05:54:26 AM | Đã xem: 2061 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018

Đăng lúc: 22-05-2018 02:10:12 PM | Đã xem: 2339 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng , Lịch trung tâm BS Bình

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018

Đăng lúc: 15-05-2018 01:05:56 PM | Đã xem: 2336 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018

Đăng lúc: 08-05-2018 10:41:40 AM | Đã xem: 2174 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2018-2019

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2018-2019

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2018-2019 tại giảng đường 203 tầng 2 nhà B4 trong trường Đại học Y - Số 1 Tôn Thất Tùng. Các bạn liên hệ số điện thoại 091.604.0962 để biết thêm chi tiết.

Đăng lúc: 11-04-2018 10:28:08 AM | Đã xem: 2129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2017-2018

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2017-2018

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2017-2018 tại giảng đường 202 tầng 2 nhà B4 trong trường Đại học Y - Số 1 Tôn Thất Tùng. Các bạn liên hệ số điện thoại 091.604.0962 để biết thêm chi tiết.

Đăng lúc: 29-08-2017 06:53:57 AM | Đã xem: 2168 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2017-2018

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2017-2018

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2017-2018 tại giảng đường 202 tầng 2 nhà B4 trong trường Đại học Y - Số 1 Tôn Thất Tùng. Các bạn liên hệ số điện thoại 091.604.0962 để biết thêm chi tiết.

Đăng lúc: 14-04-2017 04:26:18 AM | Đã xem: 3185 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2016 - 2017

Đăng lúc: 14-09-2016 03:45:52 AM | Đã xem: 2867 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2016 - 2017

Đăng lúc: 22-08-2016 07:25:46 PM | Đã xem: 2956 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi ĐH Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi ĐH Thanh Bình

Trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình thông báo lịch học năm 2016 - 2017 như sau

Đăng lúc: 12-05-2016 04:52:07 AM | Đã xem: 3968 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình năm 2015 - 2016

Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình năm 2015 - 2016

Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình từ tháng 9 năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 03-08-2015 04:20:16 AM | Đã xem: 4103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình năm 2015 - 2016

Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình năm 2015 - 2016

Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình năm 2015 - 2016

Đăng lúc: 27-04-2015 10:10:39 AM | Đã xem: 4743 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học tại trung tâm Bác sỹ Bình năm 2014 - 2015

Lịch học tại trung tâm Bác sỹ Bình năm 2014 - 2015

Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Bác sỹ Bình năm 2014 - 2015

Đăng lúc: 12-08-2014 09:55:43 AM | Đã xem: 3827 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 12 từ 11/05/2014

Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 12 từ 11/05/2014

Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 12 từ 11/05/2014

Đăng lúc: 21-04-2014 03:51:42 PM | Đã xem: 3638 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 11 từ 08/06/2014

Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 11 từ 08/06/2014

Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 11 từ 08/06/2014

Đăng lúc: 21-04-2014 03:43:17 PM | Đã xem: 3206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
1 2  Trang sau