Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Lịch học trung tâm BS Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2018-2019

Đăng lúc: 29-07-2018 11:54:26 PM | Đã xem: 451 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018

Đăng lúc: 22-05-2018 08:10:12 AM | Đã xem: 293 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng , Lịch trung tâm BS Bình

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018

Đăng lúc: 15-05-2018 07:05:56 AM | Đã xem: 254 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018

Lịch học hóa thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018

Đăng lúc: 08-05-2018 04:41:40 AM | Đã xem: 269 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2018-2019

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2018-2019

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2018-2019 tại giảng đường 203 tầng 2 nhà B4 trong trường Đại học Y - Số 1 Tôn Thất Tùng. Các bạn liên hệ số điện thoại 091.604.0962 để biết thêm chi tiết.

Đăng lúc: 11-04-2018 04:28:08 AM | Đã xem: 431 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2017-2018

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2017-2018

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2017-2018 tại giảng đường 202 tầng 2 nhà B4 trong trường Đại học Y - Số 1 Tôn Thất Tùng. Các bạn liên hệ số điện thoại 091.604.0962 để biết thêm chi tiết.

Đăng lúc: 29-08-2017 12:53:57 AM | Đã xem: 930 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2017-2018

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm 2017-2018

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2017-2018 tại giảng đường 202 tầng 2 nhà B4 trong trường Đại học Y - Số 1 Tôn Thất Tùng. Các bạn liên hệ số điện thoại 091.604.0962 để biết thêm chi tiết.

Đăng lúc: 13-04-2017 10:26:18 PM | Đã xem: 1771 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2016 - 2017

Đăng lúc: 13-09-2016 09:45:52 PM | Đã xem: 1496 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình năm học 2016 - 2017

Đăng lúc: 22-08-2016 01:25:46 PM | Đã xem: 1585 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm luyện thi ĐH Thanh Bình

Lịch học trung tâm luyện thi ĐH Thanh Bình

Trung tâm luyện thi đại học Thanh Bình thông báo lịch học năm 2016 - 2017 như sau

Đăng lúc: 11-05-2016 10:52:07 PM | Đã xem: 2049 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình năm 2015 - 2016

Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình năm 2015 - 2016

Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình từ tháng 9 năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 02-08-2015 10:20:16 PM | Đã xem: 2524 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình năm 2015 - 2016

Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình năm 2015 - 2016

Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Thanh Bình năm 2015 - 2016

Đăng lúc: 27-04-2015 04:10:39 AM | Đã xem: 2945 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học tại trung tâm Bác sỹ Bình năm 2014 - 2015

Lịch học tại trung tâm Bác sỹ Bình năm 2014 - 2015

Lịch học tại Trung tâm luyện thi Đại học Bác sỹ Bình năm 2014 - 2015

Đăng lúc: 12-08-2014 03:55:43 AM | Đã xem: 2530 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 12 từ 11/05/2014

Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 12 từ 11/05/2014

Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 12 từ 11/05/2014

Đăng lúc: 21-04-2014 09:51:42 AM | Đã xem: 2378 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 11 từ 08/06/2014

Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 11 từ 08/06/2014

Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình lớp 11 từ 08/06/2014

Đăng lúc: 21-04-2014 09:43:17 AM | Đã xem: 1897 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình từ tháng 02/2014

Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình từ tháng 02/2014

Lịch học tại Trung tâm Bác sỹ Bình từ tháng 02/2014

Đăng lúc: 10-02-2014 10:51:24 PM | Đã xem: 2779 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm BS Bình

Lịch lớp 10 và 11 năm học 2013-2014 của TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC Bác sỹ BÌNH

Lịch lớp 10 và 11 năm học 2013-2014 của TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC Bác sỹ BÌNH

Đăng lúc: 27-05-2010 05:12:02 PM | Đã xem: 1910 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình
Lịch học trung tâm BS Bình

Lịch học lớp 12 trung tâm BS Bình

Lịch học trung tâm BS Bình từ tháng 9/2013

Đăng lúc: 27-05-2010 04:48:27 PM | Đã xem: 1892 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch trung tâm BS Bình