Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 24/02 đến 02/03/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 24/02 đến 02/03/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 24/02 đến 02/03/2014

Đăng lúc: 23-02-2014 10:15:28 PM | Đã xem: 1739 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 17/02 đến 23/02/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 17/02 đến 23/02/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 17/02 đến 23/02/2014

Đăng lúc: 16-02-2014 10:00:26 PM | Đã xem: 1747 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 10/02 đến 16/02/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 10/02 đến 16/02/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 10/02 đến 16/02/2014

Đăng lúc: 10-02-2014 10:09:08 PM | Đã xem: 1734 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 20/01 đến 26/01/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 20/01 đến 26/01/2014

(Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 20/01 đến 26/01/2014

Đăng lúc: 20-01-2014 09:55:06 PM | Đã xem: 1797 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng Tuần từ 13/01 đến 19/01/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng Tuần từ 13/01 đến 19/01/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch học Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 13/01 đến 19/01/2014.

Đăng lúc: 12-01-2014 09:28:51 PM | Đã xem: 1886 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng từ 09/12/2013

Lịch học HÓA của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm kể từ ngày 09/12/2013.

Đăng lúc: 04-12-2013 09:23:51 PM | Đã xem: 2182 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Các kim loại kiềm thổ

Khai giảng chuyên đề Kim Loại Kiềm Thổ

Thầy Phạm Ngọc Dũng khai giảng chuyên đề Kim Loại Kiềm Thổ hóa vô cơ lớp 12 tại Trung tâm ĐH Y (BS Bình) , Trung tâm Thăng Long và trung tâm Tô Hoàng

Đăng lúc: 02-12-2013 08:36:24 PM | Đã xem: 1672 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Khai giảng hóa hữu cơ 11

Khai giảng Hóa Hữu Cơ 11 tại các trung tâm

Hóa hữu cơ được bắt đầu đưa vào giảng dạy từ lớp 11 và là phần không thể thiếu trong các nội dung thi đại học. Đây là một môn học mà sự liên quan lẫn nhau giữa các chương rất nhiều, đòi hỏi các em học chắc và vững ngay từ đầu. Chương đại cương của Hóa Hữu Cơ là những viên gạch đầu tiên để các em gây dựng nên kho tàng kiến thức cho chính mình trong lĩnh vực hóa hữu cơ.

Đăng lúc: 16-11-2013 05:14:04 AM | Đã xem: 2045 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9