Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 24/11 đến 30/11/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 24/11 đến 30/11/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 24/11 đến 30/11/2014

Đăng lúc: 25-11-2014 05:52:28 AM | Đã xem: 1806 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 17/11 đến 23/11/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 17/11 đến 23/11/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 17/11 đến 23/11/2014

Đăng lúc: 19-11-2014 01:44:41 AM | Đã xem: 1820 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 10/11 đến 16/11/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 10/11 đến 16/11/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 10/11/2014 đến 16/11/2014

Đăng lúc: 10-11-2014 08:34:32 PM | Đã xem: 1803 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ ngày 3/11 đến  9/11/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ ngày 3/11 đến 9/11/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 3/11/2014 đến 9/11/2014

Đăng lúc: 02-11-2014 06:05:00 PM | Đã xem: 1862 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch khai giảng hóa hữu cơ lớp 11

Lịch khai giảng hóa hữu cơ lớp 11

Thầy Phạm Ngọc Dũng khai giảng các lớp 11 chuyên đề Hóa hữu cơ với nội dung các buổi học gồm: tổng hợp tính chất hóa học, phương pháp điều chế và hướng dẫn cách giải các bài tập hữu cơ nhanh chóng và chính xác

Đăng lúc: 30-10-2014 12:48:58 AM | Đã xem: 3628 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch khai giảng , Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 27/10 đến 02/11/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 27/10 đến 02/11/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 27/10 đến 02/11/2014

Đăng lúc: 26-10-2014 10:57:49 PM | Đã xem: 1863 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 20/10 đến 26/10/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 20/10 đến 26/10/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 20/10 đến 26/10/2014

Đăng lúc: 19-10-2014 10:30:25 PM | Đã xem: 1848 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 13/10 đến 19/10/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 13/10 đến 19/10/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 13/10 đến 19/10/2014

Đăng lúc: 13-10-2014 03:07:54 AM | Đã xem: 1904 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 06/10 đến 12/10/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 06/10 đến 12/10/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 06/10 đến 12/10/2014

Đăng lúc: 05-10-2014 09:18:00 PM | Đã xem: 1798 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 29/09 đến 05/10/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 29/09 đến 05/10/2014

Đăng lúc: 01-10-2014 03:21:01 AM | Đã xem: 1762 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 22/09 đến 28/09/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 22/09 đến 28/09/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 22/09 đến 28/09/2014

Đăng lúc: 24-09-2014 12:09:18 AM | Đã xem: 1949 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 15/09 đến 21/09/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 15/09 đến 21/09/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 15/09 đến 21/09/2014

Đăng lúc: 16-09-2014 09:43:02 PM | Đã xem: 1872 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 25/08 đến 31/08/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 25/08 đến 31/08/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 25/08 đến 31/08/2014

Đăng lúc: 26-08-2014 03:17:04 AM | Đã xem: 1966 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 18/8 đến 24/8/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 18/8 đến 24/8/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 18/8 đến 24/8/2014

Đăng lúc: 20-08-2014 03:44:30 AM | Đã xem: 1920 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 11/08 đến 17/08/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 11/08 đến 17/08/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 11/08 đến 17/08/2014

Đăng lúc: 11-08-2014 03:47:16 AM | Đã xem: 1829 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 04/08 đến 10/08/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 04/08 đến 10/08/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 04/08 đến 10/08/2014

Đăng lúc: 04-08-2014 12:51:23 PM | Đã xem: 2033 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 28/7 - 3/8

Lịch học tuần từ 28/7 - 3/8

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 28/7 đến 3/8/2014

Đăng lúc: 27-07-2014 11:55:00 PM | Đã xem: 1850 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 14/7 - 20/7

Lịch học tuần từ 14/7 - 20/7

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 14/7 đến 20/7/2014

Đăng lúc: 15-07-2014 11:00:18 PM | Đã xem: 1714 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 7/7 - 13/7

Lịch học tuần từ 7/7 - 13/7

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 7/7 đến 13/7/2014

Đăng lúc: 07-07-2014 08:42:06 AM | Đã xem: 1876 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 23/6 - 29/6

Lịch học tuần từ 23/6 - 29/6

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 23/06 đến 29/06/2014

Đăng lúc: 23-06-2014 06:59:57 AM | Đã xem: 1997 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau