Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 06/10 đến 12/10/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 06/10 đến 12/10/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 06/10 đến 12/10/2014

Đăng lúc: 05-10-2014 09:18:00 PM | Đã xem: 1736 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 29/09 đến 05/10/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 29/09 đến 05/10/2014

Đăng lúc: 01-10-2014 03:21:01 AM | Đã xem: 1697 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 22/09 đến 28/09/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 22/09 đến 28/09/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 22/09 đến 28/09/2014

Đăng lúc: 24-09-2014 12:09:18 AM | Đã xem: 1853 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 15/09 đến 21/09/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 15/09 đến 21/09/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 15/09 đến 21/09/2014

Đăng lúc: 16-09-2014 09:43:02 PM | Đã xem: 1783 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 25/08 đến 31/08/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 25/08 đến 31/08/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 25/08 đến 31/08/2014

Đăng lúc: 26-08-2014 03:17:04 AM | Đã xem: 1879 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 18/8 đến 24/8/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 18/8 đến 24/8/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 18/8 đến 24/8/2014

Đăng lúc: 20-08-2014 03:44:30 AM | Đã xem: 1844 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 11/08 đến 17/08/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 11/08 đến 17/08/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 11/08 đến 17/08/2014

Đăng lúc: 11-08-2014 03:47:16 AM | Đã xem: 1745 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 04/08 đến 10/08/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 04/08 đến 10/08/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 04/08 đến 10/08/2014

Đăng lúc: 04-08-2014 12:51:23 PM | Đã xem: 1961 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 28/7 - 3/8

Lịch học tuần từ 28/7 - 3/8

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 28/7 đến 3/8/2014

Đăng lúc: 27-07-2014 11:55:00 PM | Đã xem: 1779 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 14/7 - 20/7

Lịch học tuần từ 14/7 - 20/7

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 14/7 đến 20/7/2014

Đăng lúc: 15-07-2014 11:00:18 PM | Đã xem: 1639 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 7/7 - 13/7

Lịch học tuần từ 7/7 - 13/7

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 7/7 đến 13/7/2014

Đăng lúc: 07-07-2014 08:42:06 AM | Đã xem: 1803 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 23/6 - 29/6

Lịch học tuần từ 23/6 - 29/6

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 23/06 đến 29/06/2014

Đăng lúc: 23-06-2014 06:59:57 AM | Đã xem: 1918 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Khai giảng hóa vô cơ 11

Khai giảng hóa vô cơ lớp 11

Tiếp nối hóa vô cơ từ lớp 10, học kỳ đầu của lớp 11 các em sẽ học những chương khó của hóa vô cơ. Thầy Phạm Ngọc Dũng khai giảng đầu tháng 7/2014 lớp 11 hóa vô cơ tại các trung tâm.

Đăng lúc: 20-06-2014 10:33:49 PM | Đã xem: 1619 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 19/05 đến 25/05/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 19/05 đến 25/05/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 19/05 đến 25/05/2014

Đăng lúc: 19-05-2014 11:52:33 PM | Đã xem: 2197 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Thầy Phạm Ngọc Dũng khai giảng tại HITC

Thầy Phạm Ngọc Dũng khai giảng lớp Hóa 12 tại trung tâm HITC Thành Thời

Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho học sinh trong việc di chuyển, thầy Phạm Ngọc Dũng sẽ khai giảng lớp 12 Hóa hữu cơ và Hóa vô cơ tại trung tâm HITC Thành Thời Cầu Giấy. Các em là học sinh thầy Dũng sẽ được cấp mã số luyện tập trên trang web của thầy trong suốt quá trình học tập cũng như các tiện ích khác.

Đăng lúc: 17-05-2014 12:31:48 AM | Đã xem: 2937 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 28/04 đến 04/05/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 28/04 đến 04/05/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 28/04 đến 04/05/2014

Đăng lúc: 27-04-2014 11:00:01 PM | Đã xem: 2012 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 14/04 đến 20/04/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 14/04 đến 20/04/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 14/04 đến 20/04/2014

Đăng lúc: 15-04-2014 07:46:51 PM | Đã xem: 1877 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Thầy Phạm Ngọc Dũng khai giảng lớp Luyện đề

Thầy Phạm Ngọc Dũng luyện đề Hóa thi đại học 2014

Đầu tháng 4/1024, sau nhiều năm học tập vất vả, tất cả các học sinh của thầy Phạm Ngọc Dũng bước vào giai đoạn nước rút chuyển sang luyện đề thi đại học. Các em sẽ được thử sức với các bài tập, câu hỏi lý thuyết như đề thi đại học. Trong quá trình này, các em sẽ nhớ lại và củng cố thêm các kiến thức đã học.

Đăng lúc: 29-03-2014 04:21:34 AM | Đã xem: 2995 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Khai giảng Hóa hữu cơ 11 chuyên đề Ancol và Hidrocacbon thơm

Khai giảng Hóa hữu cơ 11 chuyên đề Ancol và Hidrocacbon thơm

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) -Lịch khai giảng chuyên đề Ancol và Hydrocacbon thơm dành cho học sinh lớp 11 môn Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại Trung tâm Thăng Long (Chùa Bộc), Xuân Thủy (ĐH Dược) và Trung tâm Bác sỹ Bình (ĐH Y) như sau

Đăng lúc: 16-03-2014 11:28:22 PM | Đã xem: 2697 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Khai giảng Hóa Hữu Cơ 11 chuyên đề Ankin và Hydrocabon thơm

Khai giảng Hóa Hữu Cơ 11 chuyên đề Ankin và Hydrocabon thơm

Nhằm đảm bảo các em được học kỹ và hỗi trợ các em khi học tại trường, thầy Phạm Ngọc Dũng khai giảng hai chuyên đề Ankin và Hydrocacbon thơm dành cho học sinh lớp 11 tại Trung tâm Thăng Long (Chùa Bộc), Xuân Thủy (ĐH Dược) và Trung tâm Bác sỹ Bình (ĐH Y). Các em lấy tài liệu ôn luyện đại học chuyên đề Ankin tại đây

Đăng lúc: 05-03-2014 09:44:40 AM | Đã xem: 2502 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau