Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 27/10 đến 02/11/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 27/10 đến 02/11/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 27/10 đến 02/11/2014

Đăng lúc: 27-10-2014 09:57:49 AM | Đã xem: 1579 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 20/10 đến 26/10/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 20/10 đến 26/10/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 20/10 đến 26/10/2014

Đăng lúc: 20-10-2014 09:30:25 AM | Đã xem: 1573 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 13/10 đến 19/10/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 13/10 đến 19/10/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 13/10 đến 19/10/2014

Đăng lúc: 13-10-2014 02:07:54 PM | Đã xem: 1669 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 06/10 đến 12/10/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 06/10 đến 12/10/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 06/10 đến 12/10/2014

Đăng lúc: 06-10-2014 08:18:00 AM | Đã xem: 1550 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 29/09 đến 05/10/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ ngày 29/09 đến 05/10/2014

Đăng lúc: 01-10-2014 02:21:01 PM | Đã xem: 1532 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 22/09 đến 28/09/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 22/09 đến 28/09/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 22/09 đến 28/09/2014

Đăng lúc: 24-09-2014 11:09:18 AM | Đã xem: 1653 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 15/09 đến 21/09/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 15/09 đến 21/09/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 15/09 đến 21/09/2014

Đăng lúc: 17-09-2014 08:43:02 AM | Đã xem: 1589 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 25/08 đến 31/08/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 25/08 đến 31/08/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 25/08 đến 31/08/2014

Đăng lúc: 26-08-2014 02:17:04 PM | Đã xem: 1669 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 18/8 đến 24/8/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 18/8 đến 24/8/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 18/8 đến 24/8/2014

Đăng lúc: 20-08-2014 02:44:30 PM | Đã xem: 1644 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 11/08 đến 17/08/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 11/08 đến 17/08/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 11/08 đến 17/08/2014

Đăng lúc: 11-08-2014 02:47:16 PM | Đã xem: 1576 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 04/08 đến 10/08/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 04/08 đến 10/08/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 04/08 đến 10/08/2014

Đăng lúc: 04-08-2014 11:51:23 PM | Đã xem: 1756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 28/7 - 3/8

Lịch học tuần từ 28/7 - 3/8

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 28/7 đến 3/8/2014

Đăng lúc: 28-07-2014 10:55:00 AM | Đã xem: 1579 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 14/7 - 20/7

Lịch học tuần từ 14/7 - 20/7

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 14/7 đến 20/7/2014

Đăng lúc: 16-07-2014 10:00:18 AM | Đã xem: 1480 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 7/7 - 13/7

Lịch học tuần từ 7/7 - 13/7

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 7/7 đến 13/7/2014

Đăng lúc: 07-07-2014 07:42:06 PM | Đã xem: 1615 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học tuần từ 23/6 - 29/6

Lịch học tuần từ 23/6 - 29/6

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 23/06 đến 29/06/2014

Đăng lúc: 23-06-2014 05:59:57 PM | Đã xem: 1734 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Khai giảng hóa vô cơ 11

Khai giảng hóa vô cơ lớp 11

Tiếp nối hóa vô cơ từ lớp 10, học kỳ đầu của lớp 11 các em sẽ học những chương khó của hóa vô cơ. Thầy Phạm Ngọc Dũng khai giảng đầu tháng 7/2014 lớp 11 hóa vô cơ tại các trung tâm.

Đăng lúc: 21-06-2014 09:33:49 AM | Đã xem: 1464 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 19/05 đến 25/05/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 19/05 đến 25/05/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 19/05 đến 25/05/2014

Đăng lúc: 20-05-2014 10:52:33 AM | Đã xem: 2010 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Thầy Phạm Ngọc Dũng khai giảng tại HITC

Thầy Phạm Ngọc Dũng khai giảng lớp Hóa 12 tại trung tâm HITC Thành Thời

Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho học sinh trong việc di chuyển, thầy Phạm Ngọc Dũng sẽ khai giảng lớp 12 Hóa hữu cơ và Hóa vô cơ tại trung tâm HITC Thành Thời Cầu Giấy. Các em là học sinh thầy Dũng sẽ được cấp mã số luyện tập trên trang web của thầy trong suốt quá trình học tập cũng như các tiện ích khác.

Đăng lúc: 17-05-2014 11:31:48 AM | Đã xem: 2750 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 28/04 đến 04/05/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 28/04 đến 04/05/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 28/04 đến 04/05/2014

Đăng lúc: 28-04-2014 10:00:01 AM | Đã xem: 1838 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 14/04 đến 20/04/2014

Lịch học thầy Phạm Ngọc Dũng tuần từ 14/04 đến 20/04/2014

(Thầy Phạm Ngọc Dũng) - Lịch dạy Hóa của thầy Phạm Ngọc Dũng tại các trung tâm Tuần từ 14/04 đến 20/04/2014

Đăng lúc: 16-04-2014 06:46:51 AM | Đã xem: 1702 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch học , Lịch thầy Dũng
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau