Đề thi thử môn KHTN lần 3​

Đề thi thử môn KHTN lần 3 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm (tác giả: Hoàng Sư Điểu - Nguyễn Minh Tuấn - Phạm Thị Hương). Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.​
                        


 
Tải về Đề thi  và Đáp án dưới dạng file PDF.

Nguồn tin: Thầy Phạm Ngọc Dũng