Sách 400 phản ứng hữu cơ thông dụng

Cuốn sách "400 phản ứng hữu cơ thông dụng" được thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm của tác giả Đoàn Lương Hưng và Đào Thị Hoàng Ly. Cuốn sách đề cập đến các phản ứng hữu cơ phổ biến và có tính ứng dụng cao nhất . Các em tải về dạng file PDF làm tư liệu học tập nhé.
Sách 400 phản ứng hữu cơ thông dụng
Nội dung của cuốn sách "400 phản ứng hữu cơ thông dụng"  gồm các phản ứng phổ biến và có tính ứng dụng cao nhất của các nhóm hợp chất: ankan, xicloankan, anken, ankadien, ankin, hidrocacbon thơm, dẫn xuất halogen, dẫn xuất cơ kim, ancol, phenol, hợp chất cacboxyl, axit cacboxylic, các dẫn xuất của axit cacboxylic, amin, cacbohidrat, amino axit.

Bấm link dưới đây để tải về dạng file PDF

Nguồn tin: Thầy Phạm Ngọc Dũng