Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2017 lần 1

(Thầy Dũng dạy hóa) - Đề, đáp án và lời giải chi tiết kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên lần 1. Các em xem trên trang web hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang
Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2017 lần 1
Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2017 lần 1
Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2017 lần 1
Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2017 lần 1
Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2017 lần 1
Đề và đáp án thi thử môn Hóa chuyên KHTN năm 2017 lần 1

ĐÁP ÁN
1.A 2.A 3.D 4.A 5.A 6.A 7.C 8.D 9.A 10.B
11.A 12.D 13.D 14.B 15.C 16.B 17.B 18.C 19.A 20.A
21.B 22.A 23.C 24.A 25.D 26.D 27.A 28.A 29.D 30.B
31.D 32.D 33.D 34.D 35.A 36.C 37.A 38.A 39.C 40.D
Xem lời giải chi tiết

Bấm vào đây để tải về ĐỀ THILỜI GIẢI CHI TIẾT  dạng file PDF

Nguồn tin: Thầy Phạm Ngọc Dũng