Đề thi tham khảo giữa kì I hóa lớp 12 - Đề số 4

Đề thi tham khảo giữa kì I môn hóa số 4 dành cho lớp 12. Đề thi có kèm đáp án. Các em xem đề thi trên website hoặc tải về dạng PDF ở cuối trang.
Đề thi thử giữa kì I môn Hóa - Thầy Phạm Ngọc Dũng
Đề thi thử giữa kì I môn Hóa - Thầy Phạm Ngọc Dũng
Đề thi thử giữa kì I môn Hóa - Thầy Phạm Ngọc Dũng
Bấm vào đây để xem đáp án
 
Tải đề thi và đáp án về dạng file PDF

Nguồn tin: Thầy Phạm Ngọc Dũng