Bài tập tổng ôn cuối chương Hydrocabon No

Ankan

Ankan

Để các em ôn tập lại những gì đã học, thầy chuẩn bị 100 câu trắc nghiệm chuyên đề hydrocabon no, gồm ankan và xycloankan. Đây là chương làm nền cho các em học các chương sau như anken, Ankađien, ankin...Các em tải về và so sánh đáp án nhé.
100 câu trắc nghiệm hydrocacbon no bao gồm ankan, xycloankan

Trắc nghiệm hydrocabon no
trắc nghiệm ankan
Trắc nghiệm ankan
Trắc nghiệm ankan
Trắc nghiệm ankan
Trắc nghiệm ankan
Trắc nghiệm ankan
Trắc nghiệm ankan
Trắc nghiệm ankan
Trắc nghiệm ankan
Trắc nghiệm ankan

 
Nhấn vào đây để xem đáp án

Tải về toàn bộ dạng PDF

Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Dũng

Nguồn tin: Thầy Phạm Ngọc Dũng