Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Ôn tập lý thuyết hóa thi THPT Quốc gia 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 15 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 15 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 15 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 17-05-2019 05:25:27 AM | Đã xem: 756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 14 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 14 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 14 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-05-2019 06:38:08 AM | Đã xem: 424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 13 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 13 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 13 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 03-05-2019 07:48:47 AM | Đã xem: 358 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 12 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 12 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 12 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 08-04-2019 07:54:42 AM | Đã xem: 476 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 11 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 11 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 11 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 01-04-2019 11:38:51 PM | Đã xem: 423 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 8 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 8 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 8 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 25-03-2019 12:39:24 AM | Đã xem: 442 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 10 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 10 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 10 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 24-03-2019 11:40:31 PM | Đã xem: 388 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 9 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 9 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 9 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 20-03-2019 04:16:08 AM | Đã xem: 410 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 7 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 7 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 7 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-03-2019 07:20:11 AM | Đã xem: 462 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 6 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 6 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 6 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 27-02-2019 05:58:08 AM | Đã xem: 455 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 5 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 08:31:04 AM | Đã xem: 958 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 4 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 08:25:23 AM | Đã xem: 783 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 3 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 08:20:18 AM | Đã xem: 705 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 2 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 08:10:04 AM | Đã xem: 657 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 1 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 03-02-2019 11:28:16 PM | Đã xem: 760 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết