Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Ôn tập lý thuyết hóa thi THPT Quốc gia 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 7 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 7 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 7 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-03-2019 01:20:11 PM | Đã xem: 18 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 6 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 6 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 6 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 27-02-2019 11:58:08 AM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 5 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 02:31:04 PM | Đã xem: 149 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 4 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 02:25:23 PM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 3 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 02:20:18 PM | Đã xem: 93 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 2 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 02:10:04 PM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1 năm 2019

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 1 năm 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-02-2019 05:28:16 AM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lý thuyết Hóa 2019 , Tổng ôn , Lý thuyết