Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Luyện lý thuyết thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 23-02-2018 09:38:30 PM | Đã xem: 95 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 23-02-2018 09:28:25 PM | Đã xem: 23 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 23-02-2018 07:35:26 PM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 23-02-2018 06:21:14 PM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 22-02-2018 10:46:46 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt