Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Luyện lý thuyết thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa

Chuyên đề lý thuyết lần 16

Chuyên đề lý thuyết lần 16

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 16 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 20-06-2018 04:38:08 PM | Đã xem: 825 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết lần 15

Chuyên đề lý thuyết lần 15

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 15 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 20-06-2018 04:27:24 PM | Đã xem: 697 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết lần 14

Chuyên đề lý thuyết lần 14

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 14 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 20-06-2018 04:10:11 PM | Đã xem: 549 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 13

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 13

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 13 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 01-06-2018 09:27:48 AM | Đã xem: 978 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 12

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 12

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 12 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 31-05-2018 06:33:00 AM | Đã xem: 749 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 11

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 11

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 11 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 30-05-2018 03:18:56 PM | Đã xem: 613 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 10 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 10 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 10 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 02-05-2018 03:44:16 PM | Đã xem: 951 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 9 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 9 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 9 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 02-05-2018 03:24:34 PM | Đã xem: 660 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 8 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 8 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 8 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 02-05-2018 03:01:58 PM | Đã xem: 649 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 7 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 7 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 7 năm 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 28-03-2018 08:28:49 PM | Đã xem: 1176 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 6 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 6 do thầy Dũng biên soạn

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa lần 6 năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 12-03-2018 02:37:31 PM | Đã xem: 868 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 5

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 23-02-2018 09:38:30 PM | Đã xem: 1027 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 4

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 23-02-2018 09:28:25 PM | Đã xem: 1009 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 3

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 23-02-2018 07:35:26 PM | Đã xem: 816 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 2

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 23-02-2018 06:21:14 PM | Đã xem: 778 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt
Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1

Chuyên đề lý thuyết hóa lần 1

Chuyên đề lý thuyết tổng ôn môn Hóa năm 2018. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 22-02-2018 10:46:46 AM | Đã xem: 1212 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện lý thuyêt