Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Luyện đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa

Đề thi thử môn hóa lần 3 năm 2018

Đề thi thử môn hóa lần 3 năm 2018

Đề thi thử môn Hóa lần 3 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 10-04-2018 06:01:00 AM | Đã xem: 100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử môn hóa lần 3 năm 2018

Đề thi thử môn hóa lần 3 năm 2018

Đề thi thử môn Hóa lần 3 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 10-04-2018 06:00:59 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử môn hóa lần 2 năm 2018

Đề thi thử môn hóa lần 2 năm 2018

Đề thi thử môn Hóa lần 2 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 10-04-2018 05:04:10 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử môn Hóa lần 1 năm 2018

Đề thi thử môn Hóa lần 1 năm 2018

Đề thi thử môn Hóa lần 1 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 20-02-2018 05:26:29 AM | Đã xem: 603 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử