Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Luyện đề thi thử THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa lần 9 - Mã đề 583

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa lần 9 - Mã đề 583

Hướng dẫn giải đề thi thử môn Hóa lần 9 - Mã đề 583 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 08-06-2018 05:39:49 AM | Đã xem: 883 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa lần 8 - Mã đề 483

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa lần 8 - Mã đề 483

Hướng dẫn giải đề thi thử môn Hóa lần 8 - Mã đề 483 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 08-06-2018 05:06:14 AM | Đã xem: 728 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa lần 7 - Mã đề 482

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa lần 7 - Mã đề 482

Hướng dẫn giải đề thi thử môn Hóa lần 8 - Mã đề 482 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 05-06-2018 11:44:27 PM | Đã xem: 551 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa lần 7 - Mã đề 382

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa lần 7 - Mã đề 382

Hướng dẫn giải đề thi thử môn Hóa lần 7 - Mã đề 382 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 04-06-2018 05:55:39 AM | Đã xem: 487 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa lần 7 - Mã đề 383

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa lần 7 - Mã đề 383

Hướng dẫn giải đề thi thử môn Hóa lần 7 - Mã đề 382 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 02-06-2018 09:54:32 PM | Đã xem: 636 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Hướng dẫn giải đề thi thử môn Hóa số 6 - Mã đề 282

Hướng dẫn giải đề thi thử môn Hóa số 6 - Mã đề 282

Hướng dẫn giải đề thi thử môn Hóa lần 6 - Mã đề 282 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 02-06-2018 07:26:47 AM | Đã xem: 465 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 283

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 - Mã đề 283

Thầy Dũng dạy hóa) - Đề, đáp án và lời giải chi tiết kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa học mã đề 283. Các em xem trên trang web hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 02-06-2018 06:56:16 AM | Đã xem: 597 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử môn Hóa lần 5 - Mã đề 183

Đề thi thử môn Hóa lần 5 - Mã đề 183

Đề thi thử môn Hóa lần 5 mã đề 183 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file Word ở cuối trang.

Đăng lúc: 15-05-2018 03:09:12 AM | Đã xem: 815 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử môn hóa lần 4

Đề thi thử môn hóa lần 4

Đề thi thử môn Hóa lần 4 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 03-05-2018 03:33:38 AM | Đã xem: 766 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử môn hóa lần 3 năm 2018

Đề thi thử môn hóa lần 3 năm 2018

Đề thi thử môn Hóa lần 3 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 10-04-2018 06:01:00 AM | Đã xem: 877 | Phản hồi: 1 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử môn hóa lần 3 năm 2018

Đề thi thử môn hóa lần 3 năm 2018

Đề thi thử môn Hóa lần 3 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 10-04-2018 06:00:59 AM | Đã xem: 1030 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử môn hóa lần 2 năm 2018

Đề thi thử môn hóa lần 2 năm 2018

Đề thi thử môn Hóa lần 2 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 10-04-2018 05:04:10 AM | Đã xem: 975 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử
Đề thi thử môn Hóa lần 1 năm 2018

Đề thi thử môn Hóa lần 1 năm 2018

Đề thi thử môn Hóa lần 1 chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2018 do thầy Phạm Ngọc Dũng biên soạn. Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 20-02-2018 05:26:29 AM | Đã xem: 1423 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2018 , Luyện đề thi thử