Rss Feed
Lớp học nhóm tại nhà

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 592

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 592

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó trong đề thi thử THPT Quốc gia lần 5 mã đề 592. Thầy đã phát đề 592 tại lớp cho các bạn. Các bạn xem hướng dẫn giải một số câu khó tại web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 06-05-2019 07:31:59 AM | Đã xem: 528 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 593

Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 593

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm mã đề 593 . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 06-05-2019 07:24:16 AM | Đã xem: 669 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 492

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 492

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó trong đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 mã đề 492. Thầy đã phát đề 492 tại lớp cho các bạn. Các bạn xem hướng dẫn giải một số câu khó tại web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 04-05-2019 06:25:35 AM | Đã xem: 399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 493

Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 493

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm mã đề 493 . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 04-05-2019 06:15:13 AM | Đã xem: 945 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 392

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử môn Hóa - Mã đề 392

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó trong đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 mã đề 392. Thầy đã phát đề 392 tại lớp cho các bạn. Các bạn xem hướng dẫn giải một số câu khó tại web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 03-05-2019 07:39:43 AM | Đã xem: 317 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 393

Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 393

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm mã đề 393 . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 03-05-2019 07:29:26 AM | Đã xem: 376 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 293

Đề thi thử môn Hóa - Mã đề 293

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 lần 6 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm mã đề 293 . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 26-04-2019 04:57:48 AM | Đã xem: 399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề 292

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề 292

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó trong đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 mã đề 292. Thầy đã phát đề 292 tại lớp cho các bạn. Các bạn xem hướng dẫn giải một số câu khó tại web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 26-04-2019 04:46:50 AM | Đã xem: 346 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử THPT Quốc gia lần 1. Mã đề 192

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khó đề thi thử THPT Quốc gia lần 1. Mã đề 192

Hướng dẫn giải một số câu hỏi khỏ trong đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 mã đề 192. Thầy đã phát đề 192 tại lớp cho các bạn. Các bạn xem hướng dẫn giải một số câu khó tại web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang

Đăng lúc: 16-04-2019 06:37:18 AM | Đã xem: 391 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử THPT môn Hóa lần 5 năm 2019

Đề thi thử THPT môn Hóa lần 5 năm 2019

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 lần 5 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 01-04-2019 11:27:05 PM | Đã xem: 569 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử THPT môn Hóa lần 4 năm 2019

Đề thi thử THPT môn Hóa lần 4 năm 2019

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 lần 4 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 20-03-2019 03:48:26 AM | Đã xem: 893 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử THPT môn Hóa lần 3 năm 2019

Đề thi thử THPT môn Hóa lần 3 năm 2019

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 lần 3 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 04-03-2019 07:25:56 AM | Đã xem: 1062 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử THPT môn Hóa lần 2 năm 2019

Đề thi thử THPT môn Hóa lần 2 năm 2019

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của trường KHTN lần 2 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 15-02-2019 07:22:10 AM | Đã xem: 4660 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019
Đề thi thử THPT môn Hóa lần 1 năm 2019

Đề thi thử THPT môn Hóa lần 1 năm 2019

Đề thi thử môn Hóa chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của trường KHTN lần 1 do thầy Phạm Ngọc Dũng sưu tầm . Đề thi có kèm đáp án và lời giải chi tiết. Các em xem trên web http://thaydungdayhoa.com/ hoặc tải về dạng file PDF ở cuối trang.

Đăng lúc: 15-02-2019 07:12:49 AM | Đã xem: 902 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi thử THPT Quốc gia 2019 , Đề thi thử 2019